Jeg skrev et brev til svenska Aftonbladet

Et svar om sgaen Vilks på:http://www

Slettet bruger,

13/03/2010

Et svar om sgaen Vilks på:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/peterkadhammar/article6757289.ab

En fej artikel!


Hej Peter Kadhammar, (Aftonbladet) (Fra Eticha.dk's redaktion!)

Är det tillåten en stackars dansk på torpet i Skåne att yttra en bemärkning? 

Jag har tillbörlig kunskap om  koranen och sunni (hadith & sira) för  att veta, vad jag talar om. När Pekgul hetsar sig upp över Vilks Rondellhund och hur mycket denna hund kränker hennes farsa och morsa(!) och alla andra muslimer, då får man väl insparka, att Muhammad på minst 4 olika ställen i koranen, jonglerar med att beskriva vissa judar som förvandlas till ”apor och svin”. I sunni (hadith) blir detta bekräftat. Dock trycks denna bok och säljs som Guds sista sanning, giltig i evig tid för alla människor. Tala om hate-speech.

…och  nej, islam är ingen religion at jämföra med kristendomen. Islam är 90 procent erövrings- och maktideologi, och 10% religion med syftet att avskräcka en befolkning, som helt igenom är hjärntvättade sedan år 622 med Allahs straff. 

Jag rekommenderar att Ni, alla som har med ämnet att göra, läser Er koran och den underbyggande sunni (hadith), som tillsamman utgör grunden i sharia. Då vill ni kanske nå samma resultat, som många andra människor har kommit fram till genom tiderna: Islam är ett motbjudande, förtryckande, självupphöjt system där den enskilda individen kontrolleras och hålles på plats med hot om våld – först inom familjen, sedan inom ”stammen”, sedan inom nationen (umman) og i sista änden med hotet om Allahs pinfulla straff; evigheten i helvetets eld. 

I övrigt tycker jag, att din jämförelse av ”rondellhunden” som objekt med att frambringa antisemitiska  schabloner med avsikten att kränka judar, haltar väsentligt. Rondellhunden kom till på en tid, då Muhammedsaken i Danmark var på sitt mest hysteriska höjdpunkt, vilket gör den helt anständig som ett konstnärligt uttryck i samhällsdebatten. Men vad som är ännu viktigare, är ju Muhammads position bland muslimer, som deras ledare (kalifskepnaden), vilket sätter den självutnämnde profeten på linje med Obama, Bush, Putin, Reinfeldt, Kungen av Saudi, Ariel Sharon med flera, som vi har all rätt i världen till att kritisera och parodiera för deras meningar! 

Beröringsångesten för islam och denna våldsideologis ikoner är i mina ögon inte mycket annat än avsaknad på ämneskunskap – för feghet kan det väl inte vara tal om?

Kilde: