Jeg, en urentabel bankkunde - Kommentarer | www.b.dk

Det koster øjensynligt langt mere at producere de bankydelser, som jeg benytter mig af, end banken tjener på de beskedne engagementer, jeg har me...

Torben Mark Pedersen,

23/01/2013

Det koster øjensynligt langt mere at producere de bankydelser, som jeg benytter mig af, end banken tjener på de beskedne engagementer, jeg har med min bank. Som økonom kan jeg godt forstå, at Danske Bank ikke kan leve af deres urentable kunder. At drive bank er en forretning, det er ikke et filantropisk foretagende, og ingen erhvervsdrivende kan leve af tabsgivende kunder. Heller ikke banker.

Andre banker vil følge efter med lignende betalingsmodeller, for der er i længden ingen banker, der kan leve af tabsgivende kunder.

- - -

Debatindlægget er skrevet, før jeg kendte de eksakter gebyrer. Det skulle ikke hedde 120 kr. i kvartalet og 480 kr. om året, men derimod 60 kr. i kvartalet og 240 kr. om året, idet jeg vil tilhøre den næstdyreste abonnements kategori. For endnu mindre rentable kunder er billigste pris 75 kr. i kvartalet og dermed 300 kr. om året