Jeg drikker min øl når jeg vil

Jeg drikker min øl når jeg vil! … Bare ikke i Århus

Michael Munksgaard Christensen,

10/11/2009


Jeg drikker min øl når jeg vil!
… Bare ikke i Århus.
Århus er den by i Danmark der i forhold til sin størrelse, har flest unge indbyggere. Vi har et stort universitet liggende midt i byen, med over 30.000 studerende. I alt er der omkring 50.000 studerende i smilets by.
På sådan en baggrund skulle man da tro at nattelivet i Århus var noget af en fest. Det er desværre bare ikke tilfældet. Og det er ikke de unge i byens skyld!
Det er nemlig Århus Kommune der er på færde her. Århus har nemlig en af de mest restriktive restaurationsplaner i hele kongeriget. Det betyder at det er meget få steder i Århus der må holde åbent længere end til kl. 2, og hvis de vil have længere åbent er der omfattende krav fra kommunens side. Kravene er lavet sådan, at det kun er de store og larmende diskoteker der må have længe åbent, mindre caféer og små værtshuse må pænt smide folk på porten lang tid i forvejen.
Kommunen går altså ind og bestemmer, hvor du og jeg må drikke vores øl og forhindrer caféejere i at tjene penge. Det er forkert, det dumt og det er kedeligt!
Det er forkert! fordi du og jeg naturligvis har ret til at feste som vi ønsker, uden at det generer andre. Hvem skulle det genere at værtshuse der ligger klods op af diskotekerne i midtbyen må holde åbent lige så længe som diskotekerne?
Det er dumt! fordi de nuværende regler giver flere uroligheder i bylivet. Når man berusede mennesker på én gang smides ud fra værtshusene opstår der køer og flaskehalse ved indgangen til diskotekerne, ved grillbarerne og ved taxaerne. Og det ved vi desværre giver grundlag for uroligheder og slagsmål.
Det er kedeligt! fordi et alsidigt, festligt og spændende byliv burde være noget der kendetegnede smilets by.

Michael M. Christensen
Byrådskandidat Århus
Liberal Alliance

Kilde: