Ja, det er stærke kræfter – forhåbentlig ikke 'mørkets' kræfter - vi er oppe imod.

Det er gået op Kineserne, at Danmark har givet afkald på råstofforekomster og nationale rettigheder i Nordatlanten

Ursula Overgaard,

11/12/2012

Det er gået op Kineserne, at Danmark har givet afkald på råstofforekomster og nationale rettigheder i Nordatlanten. Den danske regering gav afkald i 2009 - i strid med Grundloven(?) – på råstofværdier for 200.000 mia. kr. Ydermere gav en danske regering afkald på territorialinteresser på i størrelsesorden 7 mio. km2.

Kan det være rigtigt, at vi forærer værdier for milliarder kr. væk, uden at nogen har anfægtet Danmarks og danskernes rettigheder til området og uden indsigelser baseret på international ret?

”Med selvstyreloven er der sket en gennemgribende ændring af de dansk/grønlandske relationer på råstofområdet i Grønland. Selvstyret besluttede i november 2009 at overtage råstofområdet den 1. januar 2010, hvorved selvstyret har fået retten til at udnytte råstofferne i undergrunden.

Indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland tilfalder selvstyret. Sådanne indtægter vil have betydning for størrelsen af statens tilskud, jf. afsnittet nedenfor om den økonomiske ordning.

Den økonomiske ordning: Med selvstyreloven er der indført en ny økonomisk ordning, som indebærer, at selvstyret overtager finansieringen af et sagsområde, når dette overtages. Statens tilskud til selvstyret er fastsat i loven til 3,4 mia. kr. årligt (2009-pris- og lønniveau).

Såfremt selvstyret får indtægter fra råstofaktiviteter, reduceres statens tilskud til selvstyret med et beløb, der svarer til halvdelen af disse indtægter, ud over 75 mio. kr. årligt. Når statens tilskud til selvstyret måtte være reduceret til nul kr., bortfalder tilskuddet helt for fremtiden. Der skal i den situation indledes forhandlinger mellem regeringen og landsstyret om de fremtidige økonomiske relationer mellem staten og selvstyret. KILDE: STATSMINISTERIET, SELVSTYRELOVEN –

Danmark har ansvar for udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken. - Grønland er, som bekendt, omfattet af Grundloven, men Selvstyreloven er IKKE vedtaget i henhold til lovens krav omkring suverænitetsafgivelse. Derfor burde der udskrives en folkeafstemning i Damark for sikring af de danske rettigheder.

Social dumping? Storskalaloven åbner for muligheder til store anlægsprojekter i Grønland. Grønlandske politikere har - ved en særlov – åbnet for muligheden, at lavlønnet, udenlandsk arbejdskraft får lov at arbejde i landet.

Landstinget har vedtaget, at udenlandske arbejdere på bygge- og anlægsprojekter til over fem milliarder kroner må lønnes lavere end de grønlændere og danskere, som arbejder på disse projekter.

Vedtagelsen faldt i god jord hos fx det britiske mineselskab London Minings kinesiske storentreprenører, og hos USAs aluminiumsgigant Alcoa. - Selskaberne planlægger investeringer for 40 milliarder kroner i en jernmine og en aluminiumsproduktion.

Grønland riskerer at gå glip af milliarder af indtægter - Flere multinationale mineselskaber, der er interesseret i Grønlands råstoffer, er allerede ved at åbne miner i Grønland; MEN OPERERER VIA SKUFFESELSKABER I SKATTELY. Derfor riskerer det grønlandske samfund at gå glip af indtægterne.

Således ejes mineselskabet London Minings grønlandske datterselskab nu af to skuffeselskaber i skattelyet Jersey. London Mining er ved at åbne en jernmine tæt på Nuuk og investerer 14 milliarder kroner sammen med en kinesisk statsbank.

Korruption??? - Det kan heller ikke helt udelukkes, at midlerner går i de »forkerte lommer« og bliver et 'smøremiddel' i den politiske konkurrence.

Det er kun de meget vidende og de meget uvidende, som ikke lader sig rokke i deres overbevisning. (Konfutse, kinesisk. filosof og statsmand, ca. 550 – 479 f. Kr.)

Kilde: