Island: Krav om valg efter Icesave-nej - Vrede på Danmark og de andre nordiske lande

På Island kommer nu krav på nyval efter helgens kontroversiella folkomröstning

Ikke angivet Ikke angivet,

09/03/2010

På Island kommer nu krav på nyval efter helgens kontroversiella folkomröstning. Samtidigt är vreden stor över de nordiska ländernas passivitet i kris.
"...
Och trots våra starka historiska band stod de nordiska länderna som passiva åskådare. Det är klart att vi är upprörda, säger han."