Islamister og indvandrerbander i alliance vendt mod det danske samfund

To af landets værste indvandrerbander har sluttet fred

Ikke angivet Ikke angivet,

21/10/2012

To af landets værste indvandrerbander har sluttet fred. Det er banderne fra Blågårds Plads og Mjølnerparken på Nørrebro i København. Det er dybt foruroligende, at disse bander nu har besluttet at forene deres kræfter frem for at bekrige hinanden. Der er al mulig grund til at frygte, at de vil bruge den fælles styrke til stor skade for det danske samfund.

Det andet faretruende ved aftalen er, at det er den islamistiske organisation ”Viden om islam” der har stået for kontakten. ”Viden om islam” har tidligere forsøgt at påvirke unge muslimske mænd i fundamentalistisk retning.

De unge bliver ikke nødvendigvis mindre kriminelle – men de bliver mere islamistiske og dermed endnu mere hadefulde over for det danske samfund og de værdier, det bygger på.

Ingen kriminalitet hvor sharia råder

 

Den aftale, der nu er indgået, er et klokkeklart forsøg på at hævde islamiske regler som et alternativ til de danske love. Holdningen er: Her er det os, der bestemmer. Vi styrer selv de dele af samfundet, hvor vi er tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt stærke til at få kontrollen.

Denne udvikling har været undervejs i en del år i områder med mange indvandrere med muslimsk baggrund.

Tidligere har andre imamer som Abu Laban og Abdul Wahid Pedersen åbenlyst forsøgt at løse kriminelle konflikter ved hjælp af Koranens sharia-love. Samtidig blev de danske myndigheder forsøgt koblet fra.

Men også i andre dele af landet findes der tilløb til parallelsamfund og sharia-domstole.

Der, hvor parallelsamfundene er stærke, bliver der også slået hårdt ned på kriminaliteten vendt mod andre muslimer – til gengæld sker det ved at håndhæve de alternative love i Koranen.

Dette mønster har myndighederne nægtet at se i øjnene. De har bare glædet sig, hvis kriminaliteten falder, selv om det går hånd i hånd med fjendtlighed mod det danske samfund.