Ironi: Bio brændsel kan være 167 procent mere forurenende end fossile brændstoffer

Endnu mere ironi – grupperne der modsætter sig energi målene i EU, krævende anvendelse af bio brændsel, er ikke dem, man ville forvente, de ville v...

_slettet_bruger_2615 Ikke angivet,

11/11/2010

Endnu mere ironi – grupperne der modsætter sig energi målene i EU, krævende anvendelse af bio brændsel, er ikke dem, man ville forvente, de ville være:

”Energi målene for 23 af 27 medlemslande i EU antyder, at 9,5 procent af blokkens transport energi per 2020 vil komme fra bio brændsel, siger grupperne, der inkluderer Friends of Earth, Greenpeace og ActionAid. Afgrøderne kan behøve et område dobbelt så stort som Belgien, og rydningen af det nødvendige land kunne gøre bio brændsel 167 procent mere forurenende for klimaet end at holde sig til benzin og diesel, siger de”.

Fortalerne siger naturligvis, at det alt sammen er noget vrøvl:

Målet for EU er per 2010 at skaffe 10 procent af sine energi til transport fra bio brændsel, hydrogen og bæredygtig energi. Dette mål har til hensigt at reducere udledning af drivhus gasser med 20 procent per 2020.

EU energi talskvinden Marlene Holzner siger, at målene kræver mindre land, end undersøgelsen antyder, og at EU retningslinierne hindrer anvendelsen af afskovet land.

”Bæredygtighedsdirektivet siger meget tydeligt, at det ikke er lovligt at afskove for at producere bio brændsel”, siger Holzner i en e-mail. Det samme gælder drænede tørv områder, vådområder og stærkt bio diverse områder”.

Selvfølgelig siger de, at det ikke er tilladt. Om dette så så faktisk efterfølges, er en helt anden sag. Men her er pointen – direktivets implementering betyder, at det eksisterende land der kan bruges til at nå målene, må konverteres fra hvad end landområderne dyrker (føde?) til at blive dedikeret til produktion af bio brændsel. Uanset hvad vil et stort område (dobbelt så stort som Belgien?) skulle dedikeres til en sådan produktion, for at gøre de 10 procent opnåelige. Så hvor går ”føde produktionen” så hen? På udkig efter nyt land. Der går de hen. Eller EU lærer at leve med reduktionen af landbrugsprodukter og den resulterende forøgelse af priser ved at transformere de eksisterende landområder til bio produktion.

Bureaukraterne afviser bekymringen:

”Målet på 10 procent ville kræve fra 2 millioner til 5 millioner hektar land, og der findes tilstrækkeligt uanvendte områder i EU, der tidligere blev anvendt til produktion af afgrøder til at dække behovene”, siger Holzner. Dette er klassisk indblanding fra regeringer i markederne og begyndelsen på en uundgåelig forstyrrelse af markedet sammen med loven om unitenderede konsekvenser. Bio brændesel skal dyrkes et eller andet sted. Regeringerne ville støtte dette med en støtte, der er højere end støtten til produktion af føde. Dette betyder, at produktionen af føde vil blive erstattet. Holzner afviser med en håndbevægelse, og siger ”hey, områderne er til rådighed – problemet er løst”.

Og på den måde skabes og udføres ignorante menneskelige katastrofer.

Kilde: