Institutioner er ikke lavet til drenge

Institutioner er ikke lavet til drenge Institutionerne er indrettet ud fra et feminint univers hvor  agression, vrede, krig, konkurrence, vildskab,...

Carl-Mar Møller,

28/02/2010

Institutioner er ikke lavet til drenge Institutionerne er indrettet ud fra et feminint univers hvor

 agression, vrede, krig, konkurrence, vildskab, voldsomhed er primitivt og forkert. Man skulle

spørge børnene, hvad de kunne tænke sig, de er de klogeste, fordi de er i deres verden, som vi

aldrig kan komme ind i. Jeg opfatter Danmark som et børnefjendsk samfund, når jeg

sammenligner med de sydeuropæiske lande, hvor børnene er meget centrale i deres liv.

 De sidste 10 års nedskæringer på personalenormeringer, hvor vi nu kan tale om burbørn, der er

 anbragt sammen med et overbelastet personale, der er trætte. Når man som pædagog er træt

og udmattet af det alt for høje støjniveau som ligger 50% over det arbejdstilsynet anbefaler. Hvis

 en privat virksomhed havde så højt støjniveau vil det koste bøder fra arbejdstilsyn et og

arbejderne kunne finde på at nedlægge arbejdet og kræve erstatning for tabt hørelse. Desværre

 er kvinder alt for over tilpasset og finder sig i for meget og det ved politikerne godt.

 Da jeg var pædagog var mange der mange mandlige pædagoger, og vi protesterede meget mere. Hvis der

 var mange mandlige pædagoger i dag, ville der være mange flere kampe med kommuner og stat

 for at få forbedret arbejdsvilkårene for personalet. Sådan skal en institution se ud, hvis drengene

 skal blive mænd. (7-14 årige) 1. Der skal være en skurvogn udenfor med hemmelig indgang

 under jorden op igennem vognbunden. Derinde skal der hænge dyreskeletter, der skal laves

 økser, sværd, røverbande møde, der må kun komme drenge og den mandlige pædagog. 2. der
 
er 20 cm sand overalt, så når man falder ned fra skurvognens tag, så sker der ikke noget. 3.

Ivanhoe eventyr med lanser, skjolde, prinsesser der klapper- De sårede krigere lappes ammen af

 pigerne. 4. Pigerne har deres prinsesserum, hvor drengene ikke må komme, der kan de sy

 dragter, klippe prinsessekrone. 5. De to stærkeste kvindelige pædagoger er krigsministre og

 advokater for drengenes behov. De skal på personalemøderne kæmpe for drengenes verden med

 krigslegetøj, kampe, riddere, våben, krige mod fjenden, konkurrencer med sværd, selvfølgelig

med sikkerhedsbriller. 6. Man annoncerer efter en ældre håndværker der har ondt i ryggen.

 Han skal lave alt det udendørs med drengene, lave våben, skyde til måls med bue, spyd osv.

 Annonce: krigsminister søges til børn mellem 7-14 år. gerne tidl. håndværker. 7. Hvis der er

forældre, der ikke har noget at lave, skal de være velkomne til at aflaste personalet med

 aktiviteter, overvågning og praktiske opgaver, f.eks. Institutioner er ikke lavet til drenge (2) f.eks.

 bage brød med børnene. 8. Der skal komme en mand hvert år og holde foredrag om drengens

 verden for personalet og forældrene. 9. Det feminine og maskuline univers skal fylde lige meget

 på institutionen. Lige nu fylder det feminine univers 80% , og det skaber svage mænd, som

 ligner kvinder alt for meget, og kvinderne siger om disse mænd. Der er gode at tale med, men vi

 begærer dem ikke seksuelt, fordi de ligner kvinder for meget. 10. Pædagogerne skal

efteruddannes i at opdrage drenge. 11. Et fællesrum hvor begge køn kan mødes. 12. Hvis

 ovennævnte blev gjort. ville mange mænd synes, de har noget at tilbyde børnene. Mændene vil

synes, det er spændende at gøre drengene til, stærke og sociale mænd. 13. Hvis ovennævnte

 ting ikke bliver gjort er pædagogerne selv skyld i at mændene ikke gider arbejde der.

Kilde: