Inkompetent ledelse på Aarhus Universitet

Musikprofessor Linda Koldau er med rette blevet et sandhedsvidne mod den inkompetente ledelse på Aarhus Universitet gennem en årrække

Jørn Rasmussen,

08/01/2013

Musikprofessor Linda Koldau er med rette blevet et sandhedsvidne mod den inkompetente ledelse på Aarhus Universitet gennem en årrække.

Michael Christiansen. I det sædvanlige toneleje: Aarhus Universitet er snart det fremmeste universitet i verden. Forskning, undervisning og administration er det ypperste af det ypperste.

 Erasmus Montanus’ jævne bror siger om den højtravende fantast: »Det kan godt være, at han i himlen er vis, men på Jorden er han en nar!«