Information: Liberalismen har sejret af helvede til

I endnu en artikel i Information, denne gang af Rune Lykkeberg, får læsere fortalt at "nyliberalismen" har domineret siden 1970'erne

_slettet_bruger_668 Ikke angivet,

29/12/2012

I endnu en artikel i Information, denne gang af Rune Lykkeberg, får læsere fortalt at "nyliberalismen" har domineret siden 1970'erne.

Her henvises bla. til den britisk sociolog Nikolas Rose, der definerer nyliberalisme som at sætte "markedsstyring i stedet for bureaukratisk styring" og erstatte "gamle autoriteter med markedet".

Men passer det nu også? Hvad er der i virkeligheden sket?

1) I 1982 havde Danmark cirka 9.000 love - siden da er der kommet over 65.000 nye love til - hvad der årligt svarer til fire kilometer papir af lovtekst. (http://www.ugebreveta4.dk/2012/201233/Fredag/Regler_og_cirkulaerer_vokser_aarligt_med_seks_kilometer.aspx)

2) Skattetrykket var i 1970'erne på 40% af BNP i Danmark - det ligger nu på over 50% (http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/510.html)

3) Antallet af offentlige ansatte er tre-doblet fra i 1970'erne og mens der i 1970'erne var fem privat-ansatte til at betale for hver offentlig ansat, så er der i dag kun lidt over to (http://www.da.dk/bilag/Arbejdsmarkedsrapport%202011_Sammenfatning.pdf)

For lige at sammenfatte: I de sidste tre årtier har Danmark fået mere bureaukrati, højere skat og meget, meget mere stat.

Mens Danmark nok er det værste eksempel, så er der tale om en gennemgående tendens for resten af den vestlige verden. 

At kalde de sidste tre årtier for en "liberalistisk" periode er intet mindre end det rene vrøvl. Men det forhindrer desværre ikke vrøvlet i at blive gentaget.