Inflationsmålenes skadelige virkning

Den Europæiske Centralbank (ECB) har et offentligt kendt inflationsmål på 2 % pr

Jeppe Toft,

08/04/2010

Den Europæiske Centralbank (ECB) har et offentligt kendt inflationsmål på 2 % pr. år. Lignende inflationsmål har man i mange øvrige lande, hvor der er andre centralbanker – nogle steder er de offentligt kendt som Sverige og England, mens de andre steder er hemmelige som fx den the Fed i USA. Målene for inflationen har man sat, fordi man frygter deflation, og fordi man – noget forenklet - ved hjælp af inflation hæver forbruget, fordi det bliver mindre attraktivt at spare op. Derudover har inflationsmålene også til formål at sikre en stabil økonomisk udvikling.

Men inflationsmålene har én klar svaghed, som tit er med til at forværre, hvis ikke direkte forårsage finansielle kriser. Når man beregner inflationen, så beregner man den ud fra et forbrugerprisindeks (CPI). CPI’en er en sammenligning af priserne på en masse forskellige varer over en række år. Det er altså ECB’s mål, at den gennemsnitlige danske vare skal stige med ca. 2 % pr. år. Et mål, der er blevet overholdt tilnærmelsesvis, hvis man kigger på Danmarks Statistiks nøgletal (http://www.dst.dk/Statistik/nogletal/seneste/Indkomst/Priser/FPI_inflation.aspx). Inflationsmålene har dog sin klare svaghed – den kigger på varemarkedet som et samlet, og ikke som delmarkeder. Så mens priserne på fladskærme og andre asiatisk-producerede varer er raslet ned de senere år, så er boligpriserne steget og steget, men den samlede inflation har været konstant.

Så mens boligpriserne har været på himmelflugt, har ECB pumpet flere og flere penge ud i økonomien. Dét, sammenholdt med en alt for lav rente, har skabt en boligboble, som inflationsmålene ikke tager højde for.

De fleste finansielle kriser sker på baggrund af en boble i en bestemt sektor. Denne gang var det boligsektoren – næste gang er det noget andet. Der findes ingen mennesker, ingen økonomer, ingen professorer, der kan regulere med pengemængden, så det på langt sigt er til det bedre. Og det er en erkendelse, som vi må gøre os.

Kilde: