Inflationsindikator: Brevporto stiger til 8 kroner

Post Danmark hæver sine priser ganske markant pr

Peter Bjørn,

04/11/2010

Post Danmark hæver sine priser ganske markant pr. 1. april næste år. Prisen for at sende et brev på under 50 gram med A-post kommer til at koste 8,00 kroner mod 5,50 kroner i dag. Post Danmark hæver også prisen på B-brevene, der typisk er 2-3 dage undervejs, fra 5,00 til 6,00 kroner.

(Politiken)

Dette svarer til en stigning på 45%.

Ikke hele forklaringen er at finde i inflationen, men også at brevvolumen kontinuerligt falder da flere bruger email til korrespondance, og tjenester som eBoks til deres regninger og bankpost.

Portoen steg 1. Januar 2008 fra 4.75 kr til 5.50 kr, hvilket på det tidspunkt var ca. 15%.

For at se et forklaring på hvorfor brevporto er en udmærket indikator for forbrugerprisinflation, kan mere læses her.

Kilde: