Indvandringens virkelige omkostninger

Når regeringen tillader ikke-vestlige mennesker at bosætte sig i Danmark er det velkendt, at det har store omkostninger

Lars Nygaard,

05/02/2013

Når regeringen tillader ikke-vestlige mennesker at bosætte sig i Danmark er det velkendt, at det har store omkostninger. I denne artikel vil jeg beskrive de langsigtede omkostninger, som de skulle opgøres, hvis Danmark aflagde regnskab som ethvert firma er lovmæssigt pålagt iht. regnskabsloven.

Iflg. regnskabsloven skal man nemlig bogføre fremtidige forpligtelser, og ikke kun løbende udgifter.

Analysen dækker årene fra 1991-2010, altså 20 år, og indeholder følgende data:

- Danmarks BNI vækst i perioden i 1990 priser

- Væksten i antal ikke-vestlige borgere i Danmark, altså antal personer der er kommet pr. år

- Den fremtidige omkostningsforpligtelse ved accept af disse menneskers bosættelse i 1990 priser

Analysen bygger på forudsætninger om udgifterne til ikke-vestlige indvandrere set over et livsforløb.

Disse udgifter kommer fra velfærdskommissionen, og kan ses her (side 39):

http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachment/

688/delrapport_indvandringens_oe per kvindelige indvandrer....: 4,4 mio. kr

Udgifter per mandlige indvandrer.....: 0,3 mio. kr

Udgifter per kvindelige efterkommer: 3,1 mio. kr

Udgifter per mandlige efterkommer.: 0,2 mio. kr

Jeg har valgt at sætte udgifter per indvandrer/efterkommer til 2 mio. kr, da det er relativt svært

at gøre helt præcist op. Det er snarere for lavt end for højt, idet der er flere indvandrere end

efterkommere i Danmark.

Tallene er følgende:

                  BNI vækst   Vækst i ikke-   Omk. til indvandring

                     i mio kr     vestlige indv.    i mio kr

1991              8860              10007            19534

1992              16026            11575            22120

1993              -400              12434            23451

1994              43375            10330            19094

1995              22950            9521              17229

1996              22641            27069            47955

1997              26108            17652            30584

1998              16333            13686            23261

1999              19283            13807            22881

2000              21978            13466            21667

2001              14552            16176            25393

2002              5287              17698            27106

2003              18630            13562            20603

2004              47970            9503              14264

2005              49356            7311              10776

2006              46919            6715              9710

2007              15918            6717              9546

2008              4962              10958            15045

2009              -76712          12268            16626           

2010              47213            9606              12718

Ialt                 371249          250061          409563

Som det fremgår er BNI væksten i perioden på 371 mia. kr, medens de fremtidige omkostninger politikerne har forpligtet Danmark til er på 410 mia. kr.

Kilde: