indvandring og folkestyre

"Ideelt set er det rigtigt, at et demokrati er kulturblindt

Kirsten Damgaard,

29/04/2016

"Ideelt set er det rigtigt, at et demokrati er kulturblindt. Man kan ikke forlange af nye medborgere at de skal elske Grundtvig. Men jeg mener, man kan forlange, at de skal være villige til at favne den demokratiske kultur, vi har i Danmark. Det kræver mere af dem, end af os. Sådan er det bare, hvis man ønsker at blive integreret i et nyt land".

Forfatter  Jens Chr. Grøndahl   dec. 2015  i Grænsen

Kilde: