Indvandrerforening: DF-vælgere gifter sig igen og igen med stadig yngre udenlandske kvinder

En person repræsenterende den hæderkronede og landskendte forening, Etniske Minoritetskvinders Råd, ved navn Alma Bekturganova Andersen, fik sidste...

Jan Christensen,

20/03/2010

En person repræsenterende den hæderkronede og landskendte forening, Etniske Minoritetskvinders Råd, ved navn Alma Bekturganova Andersen, fik sidste lørdag et læserbrev offentliggjort i Berlingske Tidende. I sit indlæg gør damen op med forestillingen om, at det kun er muslimske mænd, der behandler deres koner dårligt. Nej, det er der sandelig også danske mænd, der gør, hvis nogen skulle være i tvivl, belærer fru Andersen læserne om. Mange af de indvandrerkvinder, der henvender sig til foreningen, er nemlig gift med grisefarvede individer af den allermest suspekte støbning. Disse personager udnytter på den mest skruppelløse måde, at deres nye ægtefæller først kan få dansk opholdstilladelse efter syv år. De er sig således, ifølge fru Andersen, fuld bevidste om, at deres koner ikke på nogen måde kan tåle at blive skilt, fordi de i så fald ikke vil have noget opholdsgrundlag i Danmark, endsige noget indtægtsgrundlag hverken her i landet eller i deres oprindelsesland. Desuden vil danske mænd ofte få tildelt en eventuel forældremyndighed. 

De ovennævnte faktorer har ført til, at en del danske mænd har udviklet en slags brug og smid væk-mentalitet, der indebærer, at de gifter sig op til tre gange med udenlandske- og vel at mærke stadig yngre kvinder. Det helt afgørende i denne sag er imidlertid, at disse frastødende gestalter med deres afskyvækkende kvindesyn, ifølge fru Andersen, for en stor dels vedkommende stemmer på Dansk Folkeparti, der i parentes bemærket har været primus motor bag den diskriminerende lovgivning!

Man må som en selvfølge antage, at Etniske Minoritetskvinders Råd er i besiddelse af et omfangsrigt statistisk materiale, der kan dokumentere denne påstand, for ingen kunne vel i sin vildeste fantasi forestille sig, at et så ærværdigt foretagende, der – må man gå ud fra - i egen selvforståelse repræsenterer mange ofre for den omsiggribende danske racisme og diskrimination - kunne finde på at lægge de anslået 300.000 mandlige DF-vælgere for had uden at have håndfaste beviser. Skulle det alligevel være tilfældet, må der være tale om en sag for Zenia Stampe. 

Se et lille udklip fra Alma Bekturganova Andersens indlæg ved at klikke her

Kilde: