Indfør brugerbetaling til læge på 120 kr.

250 kr

Ikke angivet Ikke angivet,

08/09/2011

250 kr. for at gå til speciallæge og 120 kr. for at gå til læge

Dagen efter at  S og SF har offentliggjort et brugerbetalingsstop på sundhedsområdet, offentliggør CEPOS en analyse, der viser, at brugerbetalingen i vores nabolande er langt højere og mere jævnt fordelt end i Danmark. Notatet viser bla., at et besøg hos lægen i Sverige koster 122 kr. pr. gang, i Norge koster det 130 kr., i Finland koster det 102 kr. og i Tyskland koster det 75 kr. Til sammenligning er det gratis at gå til lægen både i Danmark og England.

”I Sverige, Norge og Finland ligger brugerbetalingen for at gå til lægen i gennemsnit på ca. 120 kr. pr. lægebesøg. Det er et fornuftigt leje og samme niveau kunne derfor med fordel indføres i Danmark. I de øvrige nordiske lande har brugerbetalingen bidraget til at dæmpe efterspørgslen og lette presset på sundhedsvæsenet. Det er der også hårdt brug for herhjemme.”, siger specialkonsulent Mia Amalie Holsten, CEPOS.

”På speciallægeområdet ligger brugerbetalingen i Sverige, Norge og Finland i gennemsnit på ca. 250 kr. Også dette niveau kan vi med fordel kopiere”, siger specialkonsulent Mia Amalie Holsten, CEPOS.

 ”I Danmark er vores brugerbetaling desværre af historiske årsager koncentreret på enkelte ydelser så som tandlæger, fysioterapeuter, psykologer og egenbetaling på medicin. Men der er ingen god forklaring på, hvorfor fx lægebesøg og besøg hos speciallægen er udeladt. Andre nordiske lande spreder netop i større omfang brugerbetalingen og anvender derved i højere grad brugerbetaling som adfærdsregulering”, siger specialkonsulent Mia Amalie Holsten, CEPOS.

 ”Det er dog helt afgørende, at provenuet fra brugerbetalingen ikke ender i statskassen. Pengene skal krone for krone gå til lavere bundskat. Ellers bliver brugerbetaling bare en ny indtægtskilde i verdens største offentlige sektor. Dog kan den offentlige sektor få lov til at beholde den budgetforbedring, der opnås ved færre lægebesøg. Der frigives nemlig ressourcer i sundhedsvæsenet, som fx vil kunne anvendes til at øge kvaliteten af behandlinger”, siger specialkonsulent Mia Amalie Holsten, CEPOS. 

LÆS NOTATET HER:
http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/nordisk-gennemsnit-for-brugerbetaling-til-laege-ca-120-kr/ 

 

Kilde: