Hilberg, Finkelstein og Gaza

Fra min anden blog:Raul Hilberg skrev i 1961 bogen The Destruction of the European Jews

xxxxxx Ikke angivet,

04/11/2009Fra min anden blog:Raul Hilberg skrev i 1961 bogen The Destruction of the European Jews. Hilberg havde svært ved at få en forlægger til at udgive bogen, for holocaust var ikke noget stort emne i USA, og af kolleger blev Hilberg ligefrem advaret mod at en udgivelse ville give ham problemer.Holocaust havde svært ved at fange interessen hos ikke-jødiske amerikanere, og den Kolde Krigs logik tilsagde desuden at Vesttyskland var en allieret som skulle værnes mod kritik.Grupper i den jødisk-amerikanske elite – organiseret i bl.a. Anti-Defamation League og andre pro-zionistiske organisationer – var tilbageholdende med at tale om holocaust, men det ændrede sig efter Israels angreb i 1967 på sine arabiske naboer, Seksdageskrigen.Holocaust og begrebet antisemitisme blev fra krigen i 1967 legitimerede som våben i støtten til en aggressiv zionistisk ekspansionspolitik i Palæstina.På et tidspunkt da amerikanske jøders borgerrettigheder aldrig havde været mere sikre, og Israels position som førende militærmagt i sin nærregion aldrig stærkere, begyndte ledende amerikanske zionister at spille offerkortet.Mens holocaust var et ‘dødt emne’ før 1967, blev det i allerhøjeste grad levende efter. Siden ‘70erne er antallet af film om holocaust eksploderet, og ledende zionister i USA har lykkedes med at fremstille enhver kritik af Israel som udtryk for antisemitisme.Raul Hilberg var i sin tid Finkelsteins lærer og mentor, og trods divergerende politiske overbevisninger vedholdt Hilberg at bakke op om Finkelstein, også da sidstnævnte blev udsat for en hadekampagne i amerikanske medier og bestræbelser på at ødelægge hans karriere.Finkelstein skriver et sted, at én ting er et menneskes ideologi, noget andet er dets karakter, og den marxistiske Finkelstein måtte prise den solide republikaner Raul Hilberg for hans gode menneskelige egenskaber.Hilberg sagde om Finkelsteins bog The Holocaust Industry, der udkom i 2000:To say that the Holocaust has been used in order to secure Palestine for the Jews is nothing new and we know how important it was in the creation of Israel. Nevertheless it will be a bitter yet necessary reminder to the community.He is also right when he argues that nobody talked about this topic in the USA: in 1968 a well known local encyclopedia asked me to write an article on the Holocaust and they only wanted me to talk about Dachau and Buchenwald because they were not interested in Auschwitz; these topics were censored.I agree with him that people overestimate the number of survivors and that the concept itself is ill-defined – it includes not only the victims of the camps – and it is true that there an exaggerated number of compensation requests are made.There is something radically wrong in this exploitation because it is an issue that should not be used to make money and I must confess that I found the whole affair with the Swiss banks disturbing. The Jewish-American community is very prosperous and there is no reason for them to ask the Swiss for money. That seems obscene to me.Den gode Raul Hilberg – der døde for et par år siden – mente også at en figur som Elie Wiezel, med sit omrejsende holocaust-cirkus, er værre end Shylock (den rige ghetto-jøde fra Shakespeares ‘Købmanden i Venedig’), førende som Wiezel har været i at promovere holocaust og antisemitisme, alt sammen til fordel for zionistiske ekstremister i Israel, ikke i retfærdig kamp mod racisme og folkemord [rettelse: Det var Bronfman og rabbi Singer, der stod i spidsen for kampagnen mod de schweiziske banker, som Hilberg lidet flatterende sammenlignede med Shylock).Den pro-zionistiske mur af forvrængning og misinformation omkring konflikten i Palæstina er så massiv som den mur Israel har bygget for at inddrage yderligere palæstinensisk jord. Men muren slår større og større revner. Lad mig slutte dette indlæg med en appel fra Norman Finkelstein samt fra 4o internationale ngo’er: End the Siege of Gaza!

Kilde: