Ikke se, ikke høre, ikke handle

Når arbejdsgiverne taler… LUKKER POLITIKERNE ØRERNE… På mindre end én uge har to store frontfigurer fra erhvervslivet udtalt sig om den vækstproble...

Søren Søltoft Holmboe,

02/09/2011

Når arbejdsgiverne taler…

LUKKER POLITIKERNE ØRERNE… På mindre end én uge har to store frontfigurer fra erhvervslivet udtalt sig om den vækstproblematik, der hænger som en sort sky over dansk økonomi. Det er korrekt, at de nye væksttal, som blev offentliggjort d. 31. august, viser en rimelig flot stigning i BNP på 1%. Det er dog værd at bemærke, at det primært er de offentlige investeringer og det offentlige forbrug, der har trukket læsset. Der har nemlig været en nedgang i privatforbruget og nettoeksporten.

Både regeringen og oppositionen ønsker flere offentlige investeringer – dog særligt oppositionen – de påstår begge, at det kan sætte gang i væksten, hvilket det så også kan, men det er hverken en holdbar eller en permanent løsning. Et grundlæggende problem med offentlige investeringer er, at de først og fremmest forudsætter, at der eksisterer spadeklar projekter, som kan påbegyndes. Et andet men kæmpe problem er, at de arbejdspladser, som de offentlige investeringer skaber, kun holder indtil projekterne er færdige – det er, som mange før har formuleret det, som at pisse i bukserne for at holde varmen.

Lignende problematik har både Karsten Dybvad, administrerende direktør i Dansk Industri, og Nils Smedegaard Andersen, koncernchef i A.P. Møller – Mærsk, givet udtryk for. Til gengæld har de begge også sagt, at det i stedet er nødvendigt med langsigtede reformer med det formål at forbedre vilkårene for dansk erhvervsliv, hvis vi altså ønsker vedvarende vækst. Mere konkret understreger de begge nødvendigheden af blandt andet skattelettelser, tilbagetrækningsreformer og reduceringer af de offentlige udgifter.

Men lytter regeringen? Nej. Lytter oppositionen? Nej. Lytter Liberal Alliance? JA!

Liberal Alliance lytter, i modsætning til oppositionen og regeringen, når folk som Karsten Dybvad og Nils Smedegaard Andersen taler om vækst. Vi har fremlagt en reformplan, der tager fat der, hvor OECD, vismændene, Arbejdsmarkedskommissionen, Velfærdskommissionen og nu Karsten Dybvad og Nils Smedegaard Andersen foreslår, at vi tager fat. 

S Ø R E N  S Ø L T O F T  H O L M B O E

FOLKETINGSKANDIDAT FOR LIBERAL ALLIANCE

I HELE SYDJYLLAND

Kilde: