Ikke alle får pakker i den søde juletid

af Anne Marie Geisler Andersen Her op mod jul går mange mennesker og håber på, at de får deres ønsker opfyldt

Podia Ikke angivet,

01/12/2010

af Anne Marie Geisler Andersen

Her op mod jul går mange mennesker og håber på, at de får deres ønsker opfyldt. Desværre er der en voksende gruppe mennesker, som må leve i håbet lidt endnu. For endnu engang har man ved finanslovsf orhandlingerne fundet midler til en kræftpakke, alt imens psykiatrien stadig går og venter på pakke nr. 1.

Regeringen og Dansk Folkeparti har godt kunne finde midlerne, når det drejer sig om de somatiske sygdomme, herunder særligt kræft. Men når det kommer til psykiatrien, er billedet noget anderledes. Under den siddende Regering har psykiatrien fået tilført 10 kr., hver gang somatikken har fået 30. Et forhold som satspuljeaftalerne for de kommende år ikke ændrer nævneværdigt ved. Havde vi allerede en psykiatri i verdensklasse, ville denne forfordeling ikke have udgjort det store problem. Desværre er det langt fra tilfældet, selv om Sundhedsministeren ofte forsøger at få det til at lyde sådan.