Ideen om relativ fattigdom gør alle lige fattige

Ordet relativ afslører egentlig det hele

Lennart Ikke angivet,

30/10/2011

Ordet relativ afslører egentlig det hele. Fattig er åbenbart noget, man er i forhold til nogle andre, der så ikke er det. Dermed bliver fokus flyttet fra den fattige selv til en relation mellem en fattig og en rig. På den måde kommer omfordeling til at ligne en løsning. Men omfordeling afhjælper grundlæggende ikke fattigdommen. Tværtimod.