I Århus sidder professorkvalifikationen mellem tæerne. Storetæerne, altså.

I Århus bliver man ikke professor på de kvalifikationer, som sidder mellem ørerne

_slettet_bruger_64 Ikke angivet,

17/11/2010

I Århus bliver man ikke professor på de kvalifikationer, som sidder mellem ørerne. Det kan vi læse i Weekendavisen 12/11-2010, hvor professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse pludselig skriver om noget, hun ikke har forstand på: Biomasse.”Uklogt at satsre på biomasse”.

Basse skriver: ”Biomasse er bestemt en central ressource, men er det hensigtsmæssigt at prioritere det så højt som det afgørende supplement til vind? Hvad med sol- og geotermisk energi som supplement? Biomasse - og biomasseproduktion - er jo ikke uproblematisk, hverken for fødevaresituationen, for miljøet eller for klimaet.”

-----

Vås og vrøvl. Biomasse er både rapsolie, energipiletræer, brændeovnsbrænde, halm, træflis og spåner fra møbelproduktionen.

At lade det ligge og rådne, som man gør her i landet med overskudshalmen er nærmest en forbrydelse, da biomasse er vedvarende, CO2-neutral, danskproduceret, giver danske arbejdspladser, sparer valuta og har kort transportvej til ovnene.

På bedding er også biodiesel fra algeproduktion i havet, som vil give op til 300 gange så megen olie pr hektar som de 1000 liter/ha, som rapsolie kan give.

Sådan går det, når kvalifikationerne sidder det forkerte sted.

Vh Abel.

Kilde: