Hykleriet på Christiansborg.

af Lars Helleskov Engelbrektsen De politiske partier er i dag statssubsidierede professionelle arbejdspladser for diverse politiske og økonomiske ...

Podia Ikke angivet,

23/12/2010

af Lars Helleskov Engelbrektsen

De politiske partier er i dag statssubsidierede professionelle arbejdspladser for diverse politiske og økonomiske rådgivere af journalistisk og akademisk uddannelse og skoling.

De politiske partier består også af lokale partiforeninger, hvor en vigende andel af befolkningen orker at bidrage og bibringe med praktisk viden, sund fornuft og ideer til skabelse af det gode samfund, baseret på at få en hverdag til at hænge sammen. Det er ofte de mere politisk bevidste og ekstreme der tegner medlemskab af politiske partier. Politikerne tør ikke lytte til lokalafdelingen og de mest tro partisoldater. De kan kun bruges til at hænge valgplakater op. De benytter sig i stedet for at spindoktorer, som færdes i de samme cirkler som politikerne selv. Og det er ikke blandt folket. Kontakten til folket består i det daglige af fokusgruppeinterviews.