Hvorfor vil noget land dog slutte sig til EU nu?

Kroatien har løbende forhandlinger om medlemskab af EU

Ikke angivet Ikke angivet,

20/10/2011

Kroatien har løbende forhandlinger om medlemskab af EU. Hvorfor mon lige nu? Britiske Daniel Hannan har deltaget i konferencer med parlamentarikere fra Balkanregionen og gør sig nogle tanker om bevæggrundene bag et medlemskab. I disse parlamentarikeres tankegang er modstand mod EU forbundet med kommunismen, fremmedhad og krigsforbrydelser, og ikke mindst udtryk for en modvægt mod den udbredte korruption i regionen. Hannan spørger om  man ikke kan være EU-skeptiker, og så samtidig være liberal og internationalist og forkæmper for det frie marked?

Korruption er et udtryk for grådighed. Således skriver han i sin artikel:

".....Sandheden er dog, at man ikke kan lovgive mod grådighed. Det man kan gøre er at udvide eller indsnævre mulighederne for fiflerier. Det er en uomgængelig regel i politik at des større organisationen bliver des længere fra vælgeren kommer den, og des værre kan dens embedsmænd opføre sig. (se her.)(eks. Ashton og Van Rompuy fløj i hver deres jetfly til et møde i Rusland) Den blotte tilstedeværelse af de mange penge der er til rådighed i Bruxelles, og den lange afstand fra skatteyderne vil give de kroatiske svindlere, ligesom fra ethvert andet medlemsland, en enorm omfattende ny mulighed for fiflerier.... Løsningen på korruption er selvfølgelig af reducere statens størrelse, og dermed begrænse muligheder for nepotisme og misbrug."

Kilde: