Hvorfor skal vi overvåges allesammen?

Kilde : Dansk Institut for Menneskerettigheder: Databeskyttelse status maj 2012

Helle Fink,

08/01/2013

Kilde : Dansk Institut for Menneskerettigheder: Databeskyttelse status maj 2012.

EU’s logningsdirektiv har fået voldsomme konsekvenser for sikringen af dit og mit privatliv. Det danske folketing vedtog nemlig i 2002 Anti-terrorloven. Den lov pålagde bl.a. teleudbydere logningspligt. Det betyder i praksis at teleudbydere siden 2006 har gemt dine telefonsamtaler og internetkommunikation, som de har pligt til at gøre i et år. Så hvem du har snakket med i telefonen, hvem der har ringet til dig, hvem du har sendt mails til  og hvilke hjemmesider du har besøgt, siden sidste år ved denne tid, er oplagret hos dine udbydere.

Der har altså gennem en årrække været en registrering af hovedparten af ganske almindelige danskeres kommunikation. Denne registrering er enorm, ca. 550 milliarder registreringer i 2010. Det koster danske udbydere ca. 50 millioner kr. om året i driftsomkostninger, ud over de ca. 100 mio. kr., det kostede at indrette dataindsamlingssystemerne.

Ud af alle disse registreringer har myndighederne i 2010 indhentet oplysninger 134 gange, som havde med Internet og e-mail kommunikation at gøre. Disse indhentninger er vel at mærke primært relateret til kriminalitet der ikke havde noget med terror at gøre. Det må vist siges være at skyde gråspurve med kanoner!

Alt andet lige, er det en forhåndsmistænkeliggørelse af de fleste samfundsborgere, som vi ikke kan være tjent med. Tillige har mistænkeliggørelsen store omkostninger som det private erhvervsliv skal betale.

Det er heller ikke nogen selvfølge at Danmark skulle udmønte logningsdirektivet som det er gjort. Flere lande omkring os har valgt andre løsninger, f.eks. Tyskland og Sverige.

I Anti-terrorloven er der en indbygget revisionsbestemmelse, dvs. at man på et tidspunkt skal checke om loven egentlig udfører det den skal, i dette tilfælde terrorbekæmpelse.

I 2010 forsøgte justitsministeriet at få revisionsbestemmelsen i Anti-terrorloven ophævet på baggrund af udtalelser fra Rigsadvokaten, Rigspolitiet og PET. Det mødte massive protester fra bl.a. Datastyrelsen og Institut for Menneskerettigheder. Revisionen er udskudt, bl.a. afventende revisionen af EU logningsdirektiv. Hvorfor skulle revisionsbestemmelsen fjernes? Er det ikke logisk, at en lov der griber så voldsomt ind i den enkeltes privatliv, skal vurderes og ændres der hvor der er behov?

Det hele startede med 9/11

Hele terrortrussels scenariet med efterfølgende kontrolforanstaltninger kom på scenen efter 11. sept. 2001, Det er en begivenhed der internationalt er rejst så mange spørgsmål omkring, at dens værdi som grundlag for dansk lovgivning smuldrer. Bl.a. derfor må det være på tide at revidere kraftigt i loven. I 2013 skal Anti-terrorloven forhåbentlig til revision i folketinget.

Det skulle meget gerne være andet end småjusteringer. Det kan ikke være meningen, at det meste af Danmarks befolkning skal være uendeligt mistænkeliggjorte uden grund.

Kilde: