Hvorfor skal vi overvåges alle sammen- fortsat..

http://arbejderen

Helle Fink,

20/01/2013

http://arbejderen.dk/indland/ny-pet-lov-%C3%A5bner-politisk-overv%C3%A5gning

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/12/27/133626.htm

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6294

Antiterrorloven giver som jeg beskrev tidligere, tele – og internetudbydere pligt til at gemme oplysninger om hvem vi ringer til og hvornår, og hvilke internetadresser vi besøger, i et år. Som én kommenterede, gemmes oplysningerne mest sandsynligt i 5 år, pga. skattelovgivningen.

Så kunne vi alle trække vejret lettet, for de gemmer jo ikke selve samtalen….det er jo KUN hvem jeg ringer til hvornår.

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef i Pet, sprænger idyllen i et interview i DR d. 27. dec. 2012.

Her finder vi ud af, at forsvaret i stor stil nedtager oplysninger om telefon og internettrafik fra satellitterne.

De kan aflytte danske borgere! Det siger Forsvarslovens par. 13., stk. 3 at de gerne må. Mere interessant er det, at der i samme lov stk. 4 gives tilladelse til, at Forsvaret videregiver oplysninger til PET, uden retskendelse. PET kan altså sagtens få information om dine telefonsamtaler uden en dommerkendelse.

Forsvarslovens paragraf 17 giver lidt ekstra muligheder:

”Under krig eller andre ekstraordinære forhold kan forsvarsministeren uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandlet i grundlovens § 72 over for telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation”

Det meget interessante er, at man ikke har kunnet få forsvarsministeren til at sige om vi er i krig eller ej, både den nuværende og den forrige forsvarsminister er veget uden om at svare på spørgsmålet- med andre ord: vi bliver sandsynligvis aflyttet for vildt som danskere. Nu er vi i krig mod Mali, så spørgetid er unødvendig!

De dele af den nye PET lov der er offentliggjort, har primært handlet om brug af agenter. Det der handler om overvågning, forhandles stadig. Forligspartierne omkring loven er tilbøjelige til at læne sig op ad Wendler-Petersen udvalget, som i 14 år har arbejdet med en revision af PET – loven. Socialdemokraternes retsordfører Ole Hækkerup siger for eksempel at det er naturligt at lægge sig tæt op af udvalgets anbefalinger. Hvad siger udvalget så?

”Udvalget foreslår blandt andet, at PET skal kunne indhente "enhver oplysning, der kan have betydning for tjenestens virksomhed". PET skal også kunne indsamle oplysninger om borgernes lovlige politiske aktiviteter for at kunne "forstå generelle, samfundsmæssige forhold" eller "tegne og vurdere et trusselsbillede" forud for eksempelvis et EU-topmøde eller andre politiske topmøder, hvor udenlandske statsoverhoveder kommer til Danmark.

 Endelig skal PET kunne registrere enhver borgers politiske arbejde med henblik på at afklare, om der er tale om lovlig politisk virksomhed. Selv hvis PET finder frem til, at borgeren ikke er i gang med ulovlige aktiviteter, ja så skal PET kunne fortsætte overvågningen og indhente oplysninger om borgeren - for at sikre sig, at det lovlige politiske arbejde ikke udarter sig til ulovligheder”

Altså: Med de præmisser skal PET ikke være særligt kreative for at finde en grund til at overvåge alle der bare har et partitilhørsforhold. Det er jo kommet frem at PET tidligere har gjort det i stor stil, så hvorfor skulle det ikke kunne ske igen – nu ? Endelig, de oplysninger de ikke selv finder, kan de jo få af FE.

Var der nogen der sagde overvågningssamfund? 

Kilde: