Hvorfor skal ikke også Folkekirken spare?

Som bekendt stander kongeriget Danmark i  våde

Slettet bruger,

20/06/2010

Som bekendt stander kongeriget Danmark i  våde. Alle skal skære ned og spare.

     Men gælder det også Folkekirken? Jeg spørger en smule naivt: Hvilke økonomiske OFRE skal den statsautoriserede danske folkekirke bringe i anledning af den finansielle/økonomiske krise, der p.t. rammer det danske samfund?
     Så vidt jeg, uvidende menneske, véd, er Folkekirken gået ram forbi.

     Er DET rimeligt? 

     Jeg er ikke blot Juleaftens-, men også  HELÅRS-kristen,  og derfor er jeg kritisk indstillet over for den skatteyderbetalte danske folkekirke.
     Hvorfor skal ikke også Folkekirken bringe økonomiske ofre i en tid, hvor ALLE statsinstitutioner må affinde sig med nedskæringer (= LAVERE økonomisk "vækst", end de er vant til)?

     Det var et ENE spørgsmål. Men jeg kan ikke lade være med at stille endnu et spørgsmål (som fromme kristne vil finde upassende):

     HVORFOR har politikerne (dvs. det danskle folk) ikke for længst TVUNGET folkekirken til at acceptere - og leve i - den virkelighed, som DANSKERNE lever i - i dag?

     Hvordan f..... kan folkekirkekristne (kulturkristne) stiltiende acceptere det ressoucespild, som folkekirken er ansvarlig for? Siden Enevældens indførelse i 1661 har folkekirkens præster (stort set) været autoritetstro  EMBEDSMÆND - og  handlet som sådanne. Hvor ofte hænder det, at de tænker på kirken som på en institution, der er blevet dem betroet? 

     Skal  vi, dvs. samfundet, holde liv i (landsby)kirker, der har ligget i det danske landskab i måske 800 år, BLOT fordi de har ligget der så længe. Der findes SNESEVIS af (landsby)kirker, hvor der  - i bedste fald - dukker 10-20 kirkegængere op til wøndagsgudstjenesten. Rationelt tænkende danskere raser over, at der til hver (opera)billet  i Det Kgl. Teater ydes et skatteyderbetalt tilskud på måske 1000 kr,. Et sæde til en søndagsgudstjeneste i en vestjydsk landsbykirke  er måske lige så dyrt.

     Er der nogen, der tør/gider tænke en smule rationelt?    Folkekiorklen har det - p.t. - slidt, men det wer næppe lovgiverne, der kan redde den. Jeg er ALDELES ubekymret (PÅ VORHERRES VEGNE), MEN HVORFOR ACCEPTERER  DET BORGERLIGE SAMFUND ET VANVITTIGT RESSOURCESPILD? 
      Er det ikke et faktum, at der findes snesevis af overflødige kirker?  Er der nogen,der kan spærre Vorherre inde i en BYGNING? I slutningen af det 19. århundrede blev der opført en række kirker ude på lanset - fordi der, dengang, var behov for dem. De fleste af dem er intet værd - i arkitektonisk henseende. Riv dem ned! Men lad de gamle hæderkronede middelalderkirker  bestå - de indgår i vor kulturarv!

      Når det gælder skolegang, har vi for længst fundet ud af, at det kan være hensigtsmæssigt  at bwefordre personer ... i bus.

      Hvorfor ikke behandle kirkegængere på samme måde?

     For  at VÆRE BRUTAL: ER det ikke både latterligt - og økonomisk KRIMINELT - at der i det Herrens år 2010 findes "kirkesogne", i hvis kirke søndagsgudstjensten  kun overværes af 3-4 personer (præst, organist, kirkesanger  plus to-tre andre).

For at vende tilbage til sagen. HVORFOR skal ikke også folkekirken spare - især al den stund færre og færre bekender sig til den?


Kilde: