Hvorfor så vigtigt at sætte folk i bås?

Lakambini A

xxxxxx Ikke angivet,

14/12/2009

Lakambini A. Sitoy skriver i Politiken: "Og dog, vi lever i en tid – og i et land, Danmark – hvor det er vigtigt at kategorisere mennesker efter, hvor de kommer fra – så at sige nagle dem fast som insekter på en tavle. Herfra går man så videre til at bestemme, hvilken race de tilhører, hvilket sprog de taler, og derfra igen videre til, hvad deres livsanskuelse er, og hvilke moralske værdier de lægger vægt på. Og fra det udgangspunkt er det en let sag at bestemme, hvordan de ville reagere i en krisesituation, hvem de er loyale over for, om de er venner eller fjender."