Hvorfor har nogle rige lande så lille offentlig sektor? | blog.politiken.dk

"Den ene forklaring er, at USA har et politisk system, hvor fattige reelt har relativt lille indflydelse

_slettet_bruger_4129 Ikke angivet,

22/12/2010

"Den ene forklaring er, at USA har et politisk system, hvor fattige reelt har relativt lille indflydelse. Den anden forklaring er, at USA er et land, som i væsentlig grad er fragmenteret befolkningsmæssigt, ikke mindst i kraft af den historiske etniske mangfoldighed."