Hvorfor går Liberal Alliance ikke efter de 10% af vælgerne der mener skatten skal halveres?

Diverse meningsmålinger om skat 2001-2009 fra Gallup

Ikke angivet Ikke angivet,

17/02/2010

Diverse meningsmålinger om skat 2001-2009 fra Gallup.

http://www.gallup.dk/tns_gallup/ugens_gallup/tekst/56178_Skattereform.pdf
40% af befolkningen mener de betaler for meget i skat
51% er for eller overvejende for at topskatten nedsættes i den kommende skattereform
59% foretrækker en skattereform med højere beløbsgrænse for topskat
75% mener at de selv for nok ud af de skatter, de betaler
79% er imod eller overvejende imod en øget skat på boliger

http://www.gallup.dk/tns_gallup/ugens_gallup/tekst/56214_Tema_om_skat.pdf
52% er for eller overvejende for at topskatten sænkes mere end bundskatten
58% er imod en nedsættelse af rentefradraget.
58% mener det er en dårlig idé eller overvejende en dårlig idé at øge boligejernes udgifter samtidig med at man nedsætter skatten på arbejde.

http://w.gallup.dk/tns_gallup/ugens_gallup/grafik/ug_11_01_hg.pdf
Hvilke skatter er for høje:
76% Bilafgifterne
71% Momsen
67% Indkomstskatten
67% Skat på ejerboliger
58% Grønne afgifter
56% Arveafgiften
39% Afgift på vin & spiritus
27% Skat på virksomheder
27% Skat på værdipapirer
26% Afgifter på tobak
18% Afgift på gevinster fra Danske Spil

http://www.gallup.dk/tns_gallup/ugens_gallup/grafik/Ug_17_01_hg.pdf
Viser bl.a. at alle indkomstgrupper mener de betaler for meget i skat. I gennemsnit er danskerne villige til at betale 33% i skat - de betaler 38,2% i snit.

"Det diskuteres fra flere forskellige sider, hvor stor en andel af den
personlige indkomst, det er rimeligt at betale til det offentlige i form af
indkomstskat. Hvor stor en del af deres personlige indkomst, er det
efter Deres opfattelse rimeligt, at De betaler i skat?":
4% siger mellem 0-10%
6% siger mellem 11-20%
20% siger mellem 21-30%
31% siger mellem 31-40%
25% siger mellem 41-50%
2% siger mellem 51-60%
12% siger "Ved ikke"

Kilde: