Hvorfor er det urimeligt at kritisere bankers gebyrer?

Danske Banks beslutning om at opkræve gebyrer for at være kunde har udløst en storm af vrede fra en række politikere, og vi ser lige et øjeblik væk...

Christian Melgaard,

23/01/2013

Danske Banks beslutning om at opkræve gebyrer for at være kunde har udløst en storm af vrede fra en række politikere, og vi ser lige et øjeblik væk fra at samme politikere har siddet helt passivt, mens andre banker har indført tilsvarende gebyrer tidligere. Det er nu kommet dertil hvor man taler om at lovgive på området. Man vil altså ved lov fastsætte, at banker skal levere ydelser uden at opkræve gebyrer!

En del politikere mener tilsyneladende, at bankerne skal levere deres ydelser uden at opkræve gebyrer, og argumentet er bl.a., at staten har pålagt alle Danskere at have en Nem-konto. Altså staten har pålagt borgerne en byrde, og derfor skal en tilfældingt valgt branche kompensere borgerne for denne statspålagte udgift. Hvor er logikken i det?

I øvrigt gælder der en særlig forpligtelse for Danske Bank fordi ...... fordi banken er "to big to fail" som en håbefuld ung politiker-spire udtrykte det på TV her til aften. Er der nogen der kan få øje på logikken i det argument, for jeg kan ikke.

Men hvis det nu er en logisk slutning på bankområdet, så er spørgsmålet hvilke andre erhvervsområder der står så for tur næste gang:

Er det mejerisektoren? Mælk er sundt og derfor godt for folkesundheden - og derfor skal Arla levere 1 liter mælk til hver eneste dansker hver eneste dag. Og danskerne kan i øvrigt ikke overlades selv at beslutte om de hellere vil drikke sodavand - de har en forpligtelse til at "deltage i det samfund de er en del af" og drikke mælken. Helt parallelt til skoleområdet, hvor borgerne iflg. visse politikere skal benytte sig af folkeskolerne?

Et det medicinalindustrien?  Medicin er livsnødvendigt for mange mennesker, og derfor skal f.eks. NOVO levere insulin gratis til alle sukkersygepatienter. Og dem der ikke er sukkersyge skal naturligvis ikke snydes, så de skal i bedste socialdemokratiske stil kompenseres for ikke at have behov for insulin. Hvad ikke alle kan få skal ingen have - derfor. Skørt - naturligvis.

Nogle mennesker har behov for en bil. De skal iflg. politikerne tage job hvor der er job at få - og hvis det er i Jylland selv om du bor på Fyn, så er det bare sådan det er. Staten kan ikke levere ordentlige offentlige transportmidler, så forudsætningen for arbejdskraftens mobilitet er ikke altid til stede. Så er det naturligvis nødvendigt med en bil, men da det er staten der indirekte har pålagt nogle mennesker at have bil, så må bilen naturligvis leveres uden beregning.

Skal vi finde på flere eksempler - og hvor absurde skal eksemplerne være før det går op for folk, at det er absurd at kræve gratisydelser af bankerne? Jeg er aktionær i Danske Bank, og jeg er ikke interesseret i at banken leverer gratisydelser. Skal staten kunne bestemme, at jeg som aktionær skal acceptere at mine værdier foræres væk?  

Kilde: