Hvorfor er der så dyrt i Danmark?

Tager vi detailsektoren først, er der næppe nogen tvivl om, at skurken er Svend Aukens planlov, der har gjort det umuligt for andre end Dansk Super...

Jesper Ørsted,

12/01/2011

Tager vi detailsektoren først, er der næppe nogen tvivl om, at skurken er Svend Aukens planlov, der har gjort det umuligt for andre end Dansk Supermarked og Coop Danmark at drive store og effektive detailhandelssteder. Planloven blev lavet med stor støtte af diverse købmandsforeninger med det øjensynligt ædle formål at sikre, at forretningerne i byernes midte og den lille købmand rundt om hjørnet ikke blev udkonkurreret af store hypermarkeder placeret ude ved ringvejene.Hvad har planloven så medført? Ja, det er selvindlysende, at de hypermarkeder, der allerede var placeret, tjener kassen. De har undgået konkurrence fra store udenlandske kæder og har kunnet nøjes med at koncentrere sig om at udkonkurrere ineffektive virksomheder som den lille købmand rundt om hjørnet, der selvfølgelig ikke har haft en jordisk chance for at overleve.Bymidterne har delvis overlevet, men det er snart slut, for infrastrukturen – det vil sige veje og parkeringspladser – kan ikke klare presset, specielt ikke når den også skal klare store transporter af dagligvarer, hvidevarer, møbler m.v. frem og tilbage.Derfor begynder man nu at lave trafikrestriktioner, som givet vil medføre mange midtbybutikkers død og endnu mere klingende mønt i kassen hos de hypermarkeder, der har fået lov til at få et de facto-monopol.