Hvorfor demonstrerer danske muslimer ikke mod Kurt Westergaards overfaldsmand, og det han står for?

LEDER: På Christiansborg Slotsplads har der nu i mere end otte år stået en såkaldt "fredsvagt" for at gøre opmærksom på det ifølge bagmændene urime...

Ole Birk Olesen,

04/01/2010

LEDER: På Christiansborg Slotsplads har der nu i mere end otte år stået en såkaldt "fredsvagt" for at gøre opmærksom på det ifølge bagmændene urimelige i, at dansk militær tog del i invasionen og besættelsen af Irak og i dag befinder sig i Afghanistan. Det kan man mene om, hvad man vil, men man kan ikke stille spørgsmålstegn ved, at Fredsvagten repræsenterer en vilje hos indfødte danskere til at kritisere "sine egne", når man er uenig. Det samme kan siges om de 12.000 danskere, som gik på gaden i august for at demonstrere mod den forestående hjemsendelse af de afviste irakiske asylansøgere i Brorsons Kirke.

Hvorfor demonstrerer muslimer i Danmark ikke mod "deres egne" på samme måde? Hvorfor går danske muslimer ikke på gaden i tusindtal og demonstrerer mod den tankegang, som ligger bag, når en herboende somalier i islams navn går til angreb på Muhammed-tegneren Kurt Westergaard med det formodede formål at slå tegneren ihjel? Hvorfor har muslimer i Danmark i det hele taget aldrig demonstreret mod forbrydelser som begås i islams navn af terrorister over hele verden? Hvorfor er der ikke bare en Facebook-gruppe med 5-10.000 danske muslimer, der tager afstand fra overfaldet, som medlemmer?

Muslimer er ikke mere ansvarlige for, hvad andre muslimer gør, end kristne er ansvarlige for andre kristnes handlinger, eller ateister er ansvarlige for andre ateisters handlinger. Men alle fredelige muslimer i Danmark bør have en egeninteresse i ikke at fremstå som det tavse flertal, der accepterer den tolkning af islam, som radikale islamister omsætter i hadske ord og modbydelige handlinger.

Derfor forekommer det sært, at de danske muslimer ikke yder en langt mere aktiv indsats for at undsige nogle af de trosfæller, som i dag fremstår som de danske muslimers repræsentanter i offentligheden. Naser Khader gjorde en indsats under Muhammed-krisen, da han stiftede Demokratiske Muslimer, men den organisation har vi efterhånden ikke hørt noget til i halvandet år. Er de danske muslimer for dovne til at bekymre sig om deres omdømme? Eller bliver de så upopulære hos deres trosfæller, hvis de undsiger de rabiate af slagsen, at de ikke tør? Eller er der simpelthen bare ikke nok danske muslimer, som føler sig i så kraftig modsætning til terrorister og svovlprædikanter, at de kan udgøre en nævneværdig protestgruppe?

Danske muslimer kan vinde så uendeligt meget goodwill i resten af samfundet, hvis de blot klart og tydeligt vil markere deres modstand mod f.eks. den somalier, som ville overfalde Kurt Westergaard. Men det eneste, det kan blive til, når en af deres trosfæller med sin handling fremstiller islam som morderisk og fjendtlig over for frihed, er en pressemeddelelse.

Det er simpelthen for sølle.

Opdatering: I Norge kan de tilsyneladende godt finde ud af det.

Kilde: