Hvorfor DDT aldrig skulle have været forbudt

For mange synes den grønne bevægelses kult at være harmløs, ikke en der skal tages for alvorligt

_slettet_bruger_2615 Ikke angivet,

13/11/2010

For mange synes den grønne bevægelses kult at være harmløs, ikke en der skal tages for alvorligt. Men beviser og argumenter er fremkommet, der kan tyde på noget andet med et tiltagende momentum og virkning. Miljø lobbyen står nu anklaget for det direkte ansvar for millionvis af unødvendige døde, mestendels børn, i den tredje verden, af malaria. Det drejer sig om forbudet mod DDT. Bjørn Lomborg fremsætter de grundlæggende fakta direkte i The Skeptical Environmentalist. "Vort indtag af kaffe er omkring 50 gange mere kræftfremkaldende end vort indtag af DDT, før det blev forbudt...kræftrisikoen ved DDT er omkring 0,00008 procent".