Hvordan vil de liberale rulle det forkælede samfund tilbage til normale tilstande?

Denne dokumentar om polsk invandring for omkring 100 år siden, sætter det moderne Danmarks forkælethed og socialdemokrati i et interessant perspekt...

Ikke angivet Ikke angivet,

15/08/2011

Denne dokumentar om polsk invandring for omkring 100 år siden, sætter det moderne Danmarks forkælethed og socialdemokrati i et interessant perspektiv.

Efter at havde set den kom jeg til at tænke på et aspekt af LAs og andre liberalisters kamp for flertallet, som jeg synes bliver overset i debatten.

Hvad er danske liberale politikeres strategi for, at rulle den mentalitetsændring der er sket de sidste 100 år, tilbage? Når man ser en dokumentar som denne, forstår man jo udmærket behovet for - og gevinsten ved - den stærke arbejderbevægelse i Danmark igennem 1900-tallet.

Nu er arbejderbevægelsens indflydelse på samfundet så kammet over i en grad hvor den er direkte skadelig for vores økonomi, frihed og ansvarsfølelse overfor samfundet. Men samtidig er der så mange goder og rettigheder, der i dag tages for givet, som  for 100 år siden måtte kæmpes for. Og jo mere ansvar der overdrages fra stat til borger, jo flere af disse vil uvægerligt forsvinde, eller lægges i hænderne på frivillige eller kommercielle kræfter.

Det er en forudsætning for et liberalt samfund, at dets borgere er nødt til at kæmpe for deres velstand. Selvfølgelig ikke nødvendigvis på samme måde som folk kæmpede for velstand for 100 år siden, men uden en negativ konsekvens af at fejle kan et liberalt samfund ikke eksistere.

Uundgåeligt vil en del af befolkningen, som allerede har en rimelig levestandard i forhold til deres ringe arbejdsindsats foretrække at slippe for denne kamp, og derfor vil de ikke umiddelbart stemme liberalt. Disse borgere kan man nok med rette kalde forkælede, men de som hele deres liv har levet under sådanne forhold kan vel ikke siges at være direkte personligt ansvarlige for denne forkælelse.

Dog er vi ikke et ubegavet folk, så en del vil trods alt kunne se logikken i de liberale argumenter, selv hvis de strider mod den komfortable overførselsindkomst, og stemme liberalt alligevel. Men det kræver en enorm samtidig holdningsændring førend denne del af befolkningen vil ændre deres adfærd i en retning som kan understøtte et liberalt system.

Hvordan foregår egentlig sådan et mentalitetsskifte i en hel befolkning på flere millioner mennesker? Jo, der laves reklamekampagner og føres valgkamp og der argumenteres på TV og i aviser, men selv hvis disse argumenter findes fornuftige og giver grund til at sætte kryds ved fx LA, så kræves der alligevel meget meget mere end blot et kryds på stemmesedlen.

Er der ikke en meget reel risiko for, at selv hvis LA skulle tiltrække en så stor procentdel af stemmerne, at liberale reformer kan gennemføres, så vil en stor del af vælgerstøtten læne sig tilbage og vente på resultatet fremfor aktivt at skabe det?

Har en sådan mentalitetsændring nogensinde tidligere fundet sted, og hvilke erfaringer trækkes der på (om nogen), når det liberale Danmark forsøger at omskole befolkningen til at tage ansvar i stedet for at kræve?

Kilde: