Hvordan vi gør Danmark til et 0% skatteparadis

Min største drøm er, at Danmark kan blive et land med 0% skat som fx

Ikke angivet Ikke angivet,

12/11/2012

Min største drøm er, at Danmark kan blive et land med 0% skat som fx. Andorra, Monaco, Dubai etc. Vores udfordring er, at mange er afhængige af staten og stemmer på kommunistiske partier, der ønsker en større stat og mere skat og afgifter. De kommunistiske vælgere kan ikke forstå, at 0% skat også vil gavne dem selv, og en større stat betyder masseflugt af iværksættere og mere fattigdom. Vi bliver nødt til at få de svageste med på idéen om, at gøre staten mere effektiv og at skatten skal ned. Det kan man gøre ved at lave en trin for trin taktik og bevise, at 0% skat process gavner alle inkl. de svageste.

Første trin er, at overbevise dem om, at vi skal forbedre velfærdsstaten og effektivisere staten. Det er vigtigt, at de svageste kan se, at de får en personlig gevinst ved at støtte processen hen mod skatteparadiset, da den eneste måde vi kan gå fra 80% skat til 0% skat, er med de svagestes hjælp. Vi bliver nødt til at forstå, at vi skal tale de svagestes sprog og levere varen til de svageste for at opnå målet. De svageste forstår ikke intellektuel liberalistisk retorik. Det eneste de forstår er, at de får bedre velfærd! Det er der kommunistiske vælger stemmer i!

Vi kan levere bedre velfærd ved at effektivisere staten.

Hvordan kan vi gøre staten mere effektiv?
Hvordan holder vi staten i ørerne, så den ikke misbruger skatterne?

Når staten er blevet mere effektiv, kan vi gå videre til næste trin, at lade private virksomheder levere velfærden i stedet for staten. Privatskoler er ofte bedre. Hvorfor ikke lade alle børn få gratis privatskoler? Privathospitaler er bedre end statslige. Lad alle få adgang til gratis privathospitaler. Det vil de svageste bakke op om.

3 trin er at give folket et valg om de vil betale 80% i skat eller selv betale for den service de vil have med en meget billigere skatteprocent. Man kunne gøre det valgfrit. Vil du betale høj skat og få din velfærd "gratis" eller vil du betale for den selv og få lav skat.

Det skal være attraktivt, at selv de lavest lønnede kan se de spare mange penge på selv at betale for lægehjælp etc. dog skal det være muligt at fattige kan få gratis lægehjælp etc. da de svageste ikke må dø i rendestenen som socialisterne altid siger liberale mener. Vi skal levere varen bedre end kommunisterne, da det er kommunisternes vælgere, der kan give os skatteparadiset.

Det er vigtigt, at alle kan se det gavner dem selv at gå fra et af verdens højeste skatteregimer til 0% skat. De svageste må ikke glemmes i processen, fordi de svageste er dem der fastholder os i skattetyranniet...

Kilde: