Hvordan venstreorienterede hjælper Radikal Islam

Bombningen af undergrundsbanerne i London skulle ifølge den britiske venstrefløj aldrig have fundet sted

Henrik Gøtke,

28/04/2010

Bombningen af undergrundsbanerne i London skulle ifølge den britiske venstrefløj aldrig have fundet sted.

I årevis har de sagt, at den amerikanske krig mod terror var et fup, og at al-Qaeda truslen var fantasi. Summeret i den populære BBC fjernsynsserie ”The Power of Nightmares” har Krigen Mod Terror været Det Hvide Hus´s intrige i dominansen af verden. Dette er i øvrigt også al-Qaeda´s synspunkt.

Det antages, at den radikale venstrefløj i Vesten har smedet en alliance med radikale muslimer, der ønsker at ødelægge Vesten. CBN News var vidne til denne sære koalition i London i 2003: en massiv anti-amerikansk, anti-krigs demonstration af radikale venstreorienterede og radikale muslimer. De er to grupper med tilsyneladende intet til fælles ud over had til Amerika, kapitalismen og Israel.

Hip Hop musikken og potrøgen var en sær blanding sammen med hovedbeklædningen og de muslimske kald til bøn. Men det blev endnu mere sært da de venstreorienterede, der havde råbt obskøniteter og dødstrusler mod George Bush, blev ærbødige under bønnen.

Det er en mærkelig blanding: radikale venstreorienterede der hader religion, og radikale muslimer der ønsker at gøre hele verden religiøst.

Men meget af det venstrefløjen siger om krigen mod terror, Irak og Israel, er det samme der siges af radikale gejstlige på arabiske satellitkanaler. Ved deres fælles demonstrationer taler de to grupper samme sprog, med hævdelse fra den øverste leder af Muslim Association of Britain, at al-Qaeda truslen er frit opfundet.

”Og de taler vedholdende om al-Qaeda”, siger Dr. Azzam Tamimi fra Muslim Association of Britain. ”Hvad er al-Qaeda? Er der nogen af jer der kender dimensionen af al-Qaeda? Er det ikke et fænomen skabt af Bush og Blair?”

Men hvorfor skulle venstrefløjen slå sig sammen med Radikale Muslimer, der hader de fleste af deres mærkesager, som kvinders rettigheder og homoseksuelles rettigheder, for ikke at tale om den radikale venstrefløjs livsstil med sex, stoffer og rock´n roll? Vi spurgte en tidligere leder af den radikale venstrefløj i Amerika.

”Venstrefløjen forstår ikke hvem det er, de har med at gøre”, sagde David Horowitz, forfatter til bogen ”Unholy Alliance: Radical Islam and the American Left”. ”I den virkelige verden, forstår du, når disse fyre vinder, så er venstrefløjen de første de kapper hovedet af. Men sådan tænker venstreorienterede ikke. De lever i en slags fantasiverden”.

Horowitz siger, at det venstrefløjen ser, er en allieret i den langvarige krig mod amerikansk kapitalisme.

”Selskaber er onde. Der findes en regerende forretningsklasse”, tilføjede han. ”Og så kommer disse muslimer, og de sprænger det hele i luften. Og hvad sprang de i luften? De sprang Wall Street i luften. World Trade Center er venstrefløjens primære mål. Det er Wall Street. Det er derfor Ward Churchill sagde, at de alle sammen er små personificeringer af Eichmann, små nazister. I deres demente hoveder dræber man mennesker, hvis man er del af det amerikanske forretningssytem”.

Da en irakisk nyhedskanal spurgte det britiske venstreorienterede parlamentsmedlem George Galloway, om det ville være muligt at forene muslimske og venstreorienterede kræfter globalt, svarede han: ”Det er muligt, fordi den venstreorienterede bevægelse verden over og muslimerne har de samme fjender. Deres fjender er den zionistiske okkupation, amerikanske okkupation og britiske okkupation…af hovedsagligt muslimske lande. De har den samme interesse i at modsætte sig den brutale kapitalistiske globalisering”.

”Men mere end kapitalismen er det blevet en alliance mod Israel og jøderne, og med det er der kommet et opsving i anti-semitismen fra venstrefløjens side over hele verden”.

”Nobelprisvinder José Saramago fra Portugal har skrevet dynger, hvor han siger, at israelerne er de nye nazister, og det havde været bedst hvis jøderne var blevet dræbt af Hitler, for de er også nazister”, sagde Phillis Chesler, forfatter til ”The New Anti Semitism”.

”Når man ser på denne koalition, synes den at virke som en modsigelse. Men de er forenede i deres fælles had til jøderne, Israel, Kristendommen og Vesten”, tilføjede hun.

Stephen Schwartz, direktør for Center for Islamic Pluralism sagde, at den nye antisemitisme der strømmer gennem venstrefløjen, endog griber ind over den midterste venstrefløj. De er alle begyndt at tro på de samme konspirationsteorier.

”Så man har påstande om, at 9/11 var udført af Israel, den samme påstand som blev lavet af Prins Nayef i Saudi Arabien”, sagde Schwartz. ”Den samme påstand der blev lavet af Salam Al-Marayati fra Muslim Public Affairs Council i sydcalifornien, og det samme man nu utroligt nok hører i den midterste venstrefløj, påstanden om at krigen i Irak blev foreslået af støtter af Israel…at der findes en forbindelse mellem 9/11 og den amerikanske støtte til Israel”.

I sidste måned da nogle demokrater lavede en håneretssag mod Bush, udsendte nogle demokrater fra Democratic National Headquarter, der så høringen på video, litteratur der antydede, at Israel spillede en rolle den 9/11. Efter Washington Post rapporterede det, fordømte formanden Howard Dean fra Democratic National Headquarter disse antisemitter i partiet.

Dean refererede til litteraturen som: ”…ussel, anti-semitisk retorik. Hele det demokratiske parti forbliver dedikerede i kampen mod sådanne fordomme”.

Democratic National Headquarter afviste yderligere kommentarer.

Horowitz der voksede op som kommunist siger, at amerikanske demokrater i deres had til Bush, allerede har overtrådt linien.

”Mine forældre var kommunister; jeg voksede op på venstrefløjen”, sagde Horowitz. ”Jeg var lederen af den nye venstrefløj og vietnambevægelsen, og…hvis man sammenligner venstrefløjens tankegang omkring det de mener om Amerika, så er det ikke meget anderledes, end hvad Daily Worker sagde for 50år siden, da mine forældre var kommunister”.

”Alle disse overdrivelser omkring Abu Ghrabi og Guantanamo, udfører arbejdet for al-Jazeera og Zarqawi. Venstrefløjen har gennemført en psykologisk krigskampagne mod en krig, der frigjorte 50 millioner muslimer”, sagde han.

Og visse venstreorienterede er allerede gået i direkte aktion. Den radikale venstrefløjs advokat Lynne Stewart blev i år dømt for at være informationskurer mellem hendes klient, den dømte terrorist Sheik Abdul Rahman, den første bomer af World Trade Center, og terrorgrupper i Mellemøsten.

Stewart forklarede til New York Times, at vold og revolution nogle gange er nødvendig i kampen mod det amerikanske kapitalistiske systems uretfærdigheder. Hun blev under retssagen støttet af et antal venstrefløjsgrupper, inklusive The American Civil Liberties Union.

The American Civil Liberties Union og adskillige venstrefløjsgrupper støttede også tidligere universitetsprofessor Sami al-Arian, da hans National Coalition to Protect Political Freedom kæmpede mod anti-terror lovgivningen. Adskillige venstreorienterede sidder fortsat i Coalition´s Board of Directors.

Men hvad vil de radikale venstreorienterede gøre, nu hvor radikale muslimer har angrebet en vestlig by, og kunne gøre det igen? Hvis bombningerne i Vesten fortsætter, så kan radikale venstreorienterede, der har stillet sig side om side med radikale muslimer mod krigen mod terror finde sig selv i en underlig og farlig situation.

Kilde: