Hvor mange 60-årige ballerinaer og professionelle fodboldsspillere kender du?

Hvor mange kender du, som er erhvervsaktive som som ballerinaer eller professionelle fodboldsspillere som 60 årige? Endsige som 50 årige? Efter al ...

Jesper Ørsted,

28/01/2011

Hvor mange kender du, som er erhvervsaktive som som ballerinaer eller professionelle fodboldsspillere som 60 årige? Endsige som 50 årige? Efter al sandsynlighed: 0

Alle anerkender at dem der arbejder i de pågældende professioner må skifte erhverv når de bliver ældre. Hvorfor så ikke anerkende, at murere der lægger 600 sten om dagen, eller hjemmehjælpere med at større antal daglige hjemmebesøg så også må skifte erhverv når de blive ældre? Der er visse jobs man varetager mens man er ung og har masser af kræfter. Så er der arbejdsfunktioner der passer seniorer bedre. En murer der kommer op i årene kan muligvis ikke lægge 600 sten om dagen. Men han kan hjælpe og rådgive kunder i et byggemarked og han kan lave specialopgaver som at sætte klinker op. Det er ikke tungt arbejde.

Alligevel fremstiller fagbevægelsen det som om at de stakkels murere og hjemmehjælpere skal lave et alt for tungt arbejde efter de er fyldt 60, selvom det jo reelt ikke er tilfældet.

Den anden fejl fagbevægelsen begår i deres annoncekampagne, er, at påstar efterlønnen er for de nedslidte. Faktum er, at du skal være fuldt arbejdsdygtig til 37 timers arbejdsuge for at kunne få efterløn.

Den tredje fejl: Fagbevægelsen påstår, at et større antal mennesker vil komme på førtidspension hvis de ikke kan gå på efterløn, selvom 85% af efterlønnerne kommer direkte fra et arbejde på efterløn og alle undersøgelser viser da også at efterlønnere er sunde og raske mennesker.

Den fjerde fejl: Fagbevægelsen påstår, at efterlønnen er en pensionsordning, som efterlønnerne har betalt til. Faktum er, at dem der går på efterløn i dag kun har betalt 6% af hvad ordningen koster.

Den femte fejl: Fagbevægelsen påstår, at efterlønnens bevarelse skal sikre gode leveår efter arbejdslivet, hvilket de pågældende ellers ikke ville opnå. Faktum er, at de lavtuddannedes kortere levetid ikke bunder i hårdt nedslidende arbejde, men i rygning, druk, overvægt og mangel på motion. Altså livsstilssygdomme. Skal man belønne mennesker der misbruger deres helbred med ekstra pension?

Den sjette fejl: Selvom efterlønnen måtte beskytte nedslidte, så er kun dem der er tilmeldt ordningen og har været med i a-kasse omfattet. Fagbevægelsen interesserer sig ikke en døjt for alle de andre.

Og så interesserer fagbevægelsen sig tilsyneladende heller ikke for de højere skatter og/eller lavere serviceniveau som en fortsat efterløn vil føre med sig.

Kilde: