Hvor er I, liberale folkens?

LA har aldrig svigtet mig, for jeg har aldrig stemt på dem

_slettet_bruger_1361 Ikke angivet,

03/11/2012

LA har aldrig svigtet mig, for jeg har aldrig stemt på dem. Jeg stemmer ikke. Men til trods for min manglende deltagelse ved valg tillader jeg mig naturligvis at have en mening om de mennesker og partier, der varetager det system, jeg er underlagt.

Umiddelbart efter det seneste valg til Folketinget offentliggjorde jeg her på 180grader.dk en artikel om LAs forhold til den danske rusmiddelpolitik. Under valgkampen gjorde Simon Emil Ammitzbøl det lysende klart, at LA nok går ind for en legalisering af cannabis, men ikke for en legalisering af heroin, kokain, amfetamin osv. Simon Emil Ammitzbøl formulerede sig således: "Vi har den holdning, at hvad folk putter i deres mund, det blander vi os ikke i." Det var et svar på spørgsmålet om en (generel) legalisering af cannabis. Det lyder jo fint liberalt, men øjeblikket efter svarer han nej til, at LA går ind for en generel legalisering af stoffer. Med andre ord: LA ønsker at blande sig i, hvad folk putter i deres mund! Det lyder fint og liberalt at sige, at "man ikke vil blande sig i, hvad folk kommer i deres mund", men hagen ved udsagnet er bare, at det ikke passer, Man vil blande sig i, hvad folk "kommer i munden", men har bare en enkelt undtagelse ud af hundreder ift. den nuværende lovgivning. Formentlig fordi det er omkostningsfrit at sige ja til en legalisering af cannbis.

Man støder ind imellem på den holdning på 180grader.dk, at der er brug for et nationalliberalistisk parti. Fri narko, nak perkerrne. Sådan lidt groft sagt. Man hugger en hæl og klipper en tå og ender med noget, der intet har med liberalisme at gøre.

Jeg har ledt og ledt, men har måttet erkende, at liberalisme og stat (eller en givet og krævende ydre myndighed generelt) ikke er forenlige.

Jeg betragter i det store hele mig selv som liberalist, men jeg er først og fremmest anarkist, og jeg mener ikke, man kan være liberalist uden af være anarkist. Såvel moralsk som praktisk vil enhver tvungen autoritet før eller siden tvinge enhver liberalist til at tage et valg, som ikke stemmer overnes med en liberalistisk filosofi.

Og man kan påstå meget om LA, men når de på den ene side gerne står ved at være for en legalisering af cannabis med ordene "[v]i har den holdning, at hvad folk putter i deres mund, det blander vi os ikke i" og samtidig ikke vil legalisere såkaldt hårdere stoffer, så er der tale om opportunisme og ikke en reel liberalistisk stillingtagen. Og sådan er det hele vejen igennem. Ellers havde de heller ikke været politkere.LA er ikke liberalister, for det kan de ikke være. Den personlige frihed, som enhver liberalist må hævde, at det er enhvers ret at have (mulighed for at stræbe efter), lader sig ikke gøre, så længe man ikke slipper tøjlerne og netop lader enhver stræbe efter sit mål - uden at krænke andres ret til samme, selvfølgelig.

Kilde: