Hvor er Forsvarets Lægekorps i sagen PTSD?

          Vi har her i Netavisen gennem ført en omfattende orienteringskampagne vedrørende Oberst Lars Møllers bog:"VI SLÅR IHJEL,og lever med det

Regner Reinhardt Møller,

14/07/2010

          Vi har her i Netavisen gennem ført en omfattende orienteringskampagne vedrørende Oberst Lars Møllers bog:"VI SLÅR IHJEL,og lever med det."Det er den første bog,der sætter fuld projektør på begrebet,som han kalder "psykisk kampskade",der er mere mundret end diagnosen Post traumatisk stress syndron.(PTSD)
          Fænomenet kan føres helt tilbage til perserkrigene,men jeg vil begynde med første verdenskrig,hvor begrebet "granatchock" opstod.Lidt i familie med den virkning,jeg beskrev i mit sidste indlæg:"midlertidig lammelse."De massive artilleribombardementer,der anvendtes i den krig lammede alle soldater fuldstændigt,lydmæssigt.Når de stoppede,var mange fuldstændigt forstenede,og gik hvileløst rundt.I begyndelsen blev skudt for fejghed,senere samlede man dem sammen og behandlede dem,og var klar over,at det KUNNE behandles for de fleste.I anden verdenskrig havde ikke alle forstået baggrunden for fænomenet.General Patton blev verdenskendt,da han gav en soldat på et lazaret på Sicilien en øretæve for fejghed.Han reddede kun stjernerne,fordi han VAR Patton.Vietnamkrigen fandt frem til diagnosen Post Traumatisk Stress Disorder.
          I Danmark blev diagnosen PTSD godkendt i 1978 i den "danske" version.Her i Danmark gjorde  resultaterne af kampene i Restjugoslavien, at lidelsen blev kendt.Fra 1995 satte forsvaret ind med psykologer,og opfordrede soldaterne til at melde sig,når de kom hjem,og følte sig ramt.Jeg har personligt hørt veteraner sige,at de skulle ihverfajd ikke have et stempel i deres papirer.Der var åbne TV-udsendelser,hvor man kunne telefonere ind,og jeg gjorde og fremsatte ovenstående.Man skulle sætte ind her.Det er med tifredshed,jeg kan oplyse,at Lars Møller stillede det samme spørgsmål til knap 300 veteraner i sin bog.98 % svarede ":Det var noget sludder.Man vidste godt,hvor man skulle henvende sig."Begge mine sønner,der var der i april 1994 havde bivirkninger. Lars Møller var den ene.Han fortalte,at han ved hjemkomst reagerede  på knaldlyde,og kastede sig ned.Han jokede med ,at  det kunne ske på Farum Bytorv.Han er kendt i byen,så det var der ingen,der ville have syntes mærkeligt!!!
          Så kom Lars Møllers bog.Fuld knald på begrebet "psykisk  kampskade." Eksemplerne
på ramte veteraner flokkedes i medierne.Alle gode mennesker ville dem det bedste,og det fort-
sætter heldigvis.Folk kræver handling,men hvor er lægevæsnet i forsvaret.Alle skælder psykolo-
gerne ud,men hvor er Forsvarets Lægekorps.?
          Man skælder det civile sundheds system ud med forkerte diagnoser.Forkerte sammenligninger ved tildeling af støtte.pensioner m.v.Hvor skulle de  vide det  fra,hvordan de skulle stille sig,når Forsvarets Lægekorps holdt sig helt ude af sagen.Problemet kom frem,da Forsvarsministeriet nyligt kunne oplyse,at man ikke havde nogen oversigt over PTSD-diagnoser i fosvaret.INGEN.Hærens Konstabel og Korporals Forening har kontakt med 265 veteraner fra Restjugoslavien???Hvis ikke behandlingssystemet,lægeligt set,er på plads,hvad skal man så med klinikker.Forsvarets Lægekors må frem på banen og fortælle:"Hvor er specialisterne,der skal behandle de ramte veteraner"???

Kilde: