Hvilke krav stilles der til udenlandske entreprenører i Danmark.

Det er jo ikke så underligt, at udenlandske entreprenører vinder den ene opgave efter den anden, når der skal bygges i Danmark

Henrik Jensen,

05/11/2012

Det er jo ikke så underligt, at udenlandske entreprenører vinder den ene opgave efter den anden, når der skal bygges i Danmark.

Ikke alene lønnen kan de spare på, grundet lavere leveomkostninger i f.eks. syd- og østeuropa, hvor størstedelen af arbejdsstyrken til f.eks. metrobyggeriet i København kommer fra. Det samme ses, når BaneDanmark skal bygge nye spor, eller renovere de eksisterende - udenlandsk arbejdskraft.

Som sagt er det ikke alene lønnen der spares på, men også sikkerheden. Arbejdstilsynet konstaterer adskillige brud på reglerne på metrobyggeriet. På den måde, er det jo let at underbyde de danske firmaer, som måtte have budt ind på opgaverne. Arbejdsskader anmeldes ikke - dette burde føre til øjeblikkelig lukning af samtlige pladser hvor disse firmaer er repræsenteret. Ved gentagne brud på reglerne burde kontrakten ophæves, og opgaven sendes i nyt udbud.

http://politiken.dk/indland/ECE1802193/metrobyggeriet-saetter-rekord-i-daarlig-sikkerhed 

Kilde: