Hver fjerde er uden ordinær beskæftigelse

I 2009 var 23,0 pct

Ikke angivet Ikke angivet,

20/05/2010

I 2009 var 23,0 pct. af befolkningen i alderen 16-64 år uden ordinær beskæftigelse, hvilket er 1,3 procentpoint højere end i 2008. I 2009 var der 819.700 personer uden ordinær beskæftigelse (omregnet til fuld tid). Det er en stigning på 50.800 eller 7 pct., som hovedsagelig afspejler, at den registrerede ledighed næsten er fordoblet på ét år. Ledigheden er steget fra 51.700 personer i 2008 til 98.200 personer i 2009.