Hvem skal redde Tyskland?

Der tales i disse dage meget om, at EU og især Tyskland skal træde ind på scenen og hjælpe Grækenland og de øvrige sydeuropæiske lande, der kæmper ...

Bent Adriansen,

24/02/2010

Der tales i disse dage meget om, at EU og især Tyskland skal træde ind på scenen og hjælpe Grækenland og de øvrige sydeuropæiske lande, der kæmper med alt for store underskud på statsbudgettet og en tyngende statsgæld. Men kan tyskerne overhovedet hjælpe, hvis de da vil? Med et netop offentliggjort statsunderskud i 2009 på 79,3 mia Euro, svarende til 3,3% af BNP og dermed over den af EU fastsatte grænse for, hvor store statsunderskud, der accepteres indenfor Euro-zonen, synes Tyskland at have nok af problemer at kæmpe med på hjemmefronten. Læg dertil stigende en arbejdsløshed, en aldrende befolkning samt svigtende ordreindgang for den hidtil så succesrige tyske eksportindustri.  At forestille sig, at tyskerne nu og på længere sigt både kan og vil betale for de uansvarlige økonomier i Sydeuropa kan i denne situation forekomme en kende illusorisk.

Kilde: