Hvad mener en ultraliberalist?

For at gøre forskellen mellem ultraliberalister og socialdemokrater interessant kunne det være sjovt at se, hvad I mener om nedenstående politiske ...

Ikke angivet Ikke angivet,

30/03/2010

For at gøre forskellen mellem ultraliberalister og socialdemokrater interessant kunne det være sjovt at se, hvad I mener om nedenstående politiske udsagn. De skal besvares med et for eller imod og gerne ledsages af en argumentation.

1. Bilerne skal ud af byen.
2. Den fri abort skal afskaffes.
3. Alle over 15 år skal have stemmeret.
4. Der bør indføres dødsstraf i Danmark.
5. Homoseksuelle skal have lov til at adoptere.
6. Den kriminelle lavalder bør sættes ned til 12 år.
7. Skoleelever skal have løn for at gå i skole.
8. Eksamen bør afskaffes.
9. Kongehuset skal afskaffes.
10. Unge under 18 år må ikke købe eller indtage spiritus.
11. Man skal selv betale for at komme på hospitalet.
12. Børn skal passes hjemme, til de skal i skole.
13. Børn og unge under 16 år må ikke have et arbejde.

Mine og DSU's holdninger:

1. Imod.
2. Imod.
3. For.
4. Imod.
5. For.
6. Imod.
7. Imod.
8. Imod.
9. Imod.
10. Imod.
11. Imod.
12. Imod.
13. Imod.

Jeg glæder mig til den efterfølgende debat!


Kilde: