Hvad kunne man få i stedet for efterlønnen?

De 18 mia

Kenneth Bernhard Kjeldsen,

30/04/2010

De 18 mia. kroner, som efterlønsordningen koster samfundet om året, kunne i stedet bruges til f.eks. at beskæftige 40.000 lærere, 49.000 pædagoger - eller 54.000 social- og sundhedshjælpere, skriver jp.dk