Hvad koster vindkraft?

Med udgangspunkt i den nye vindmøllepark Horns Rev II : Hvad koster vindkraft? Den nye vindmøllepark Horns Rev 2 har følgende data: Pris for ...

Jesper Ørsted,

17/11/2009

Med udgangspunkt i den nye vindmøllepark Horns Rev II : Hvad koster vindkraft?

Den nye vindmøllepark Horns Rev 2 har følgende data:

Pris for opførelse:  3,5 mia kr
Nominel kapacitet: 209 MW
Anslået årlig elproduktion: 800 GWh
Anslået levetid: 25 år

Det giver en kapacitetsfaktor på 43,6%

Men sammenligner man med et kernekraftværk, så har den en kapacitetsfaktor på 90% og en forventet levetid på 60 år.

Det betyder at de 209 MW vindkraft svarer til 42,187 MW kernekraft.

Ikke nok med det, ca halvdelen af vindmøllernes strøm er overløb. Strøm produceret på tidspunkt hvor den ikke kan bruges. Derfor skal den lagres med pumpelagring, tabet er her min 15% + 5 % ved transmissions-og transformertab, ialt 20%.
Så hvis halvdelen af af vindmøllernes strøm  skal lagres så vil de 42,187 MW blive reduceret til:

37,968 MW.

Da vindmølleparken har kostet 3,5 mia kr, så bliver omkostningerne pr MW ved 90% kapacitetsfaktor:

92.182kr/KW.

Men det er ikke det hele, dertil skal lægges priserne på søkabler til møllerne, transformerstationer, højspændingsmaster, HVDC kabler, pumpelagringsanlæg i bjergene (i Sverige eller Norge), leje af jord mv.

Og så ender vi på en pris på op omkring 200.000 kr/KW installeret effekt.

Hvis vi forestiller os at det finske kernekraftværk Olkuluoto 3, som er et 1,6 GW EPR kernekraftværk skulle erstattes af vindkraft til 200.000 kr/KW, så kigger vi på en omkostning af 288 Mia kr, ved en kapacitetsfaktor på 90%.

Kilde: