Hvad gør indvandrerne kriminelle: islam, lav intelligens, højde

Pga

Emil O. W. Kirkegaard,

15. december 2013

Pga. nyheden fra i går blev jeg lidt inspireret til at se nærmere på tallene fra Danmarks Statistik. Her er hvad jeg har gjort:

1. Til at starte med så har jeg hentet data om hvor mange indvandrere der er fra hvilke oprindelseslande (FOLK2).

2. Derefter har jeg slået nogle kriminalitetstyper op og noteret de dømte efter deres oprindelseslande som før (STRAFNA1).

3. Så har jeg divideret dømte med antal personer fra det land for at give frekvensen ifht. det antal personer der er fra det land.

4. Jeg har slået Lynn og Vanhanens nationale IQ estimater op for hver af landene.

5. Jeg har fundet udbredelsen af islam for hvert hjemland (Wiki).

6. Og ditto med den gennemsnitlige højde (Wiki).

7. Jeg har udregnet hvor godt kan man forudsige indvandrergruppernes kriminalitet ud fra de ovenstående (korrelationsanalyse)

Resultat: Islam er den vigtigste forudsiger til at forudsige hvilke grupper som er mest kriminelle. Den var en del bedre end national IQ til at forudsige det. Man kan selv se tallene og databehandlingen her.

Jeg har også kombineret tallene i en multiple regression for at se om de kunne kombineres til at lave endnu bedre forudsigelser. Det kunne de godt. Analysen viser at lav IQ, høj % af islam troende, og højde forudsiger kriminalitet.

Hvis du undrer dig over højde, så lagde jeg den til med ideen om at lavere personer ville lave mindre kriminalitet fordi at man som lille person er fysisk svagere. Dumt at være voldelig hvis man selv får tæsk. Det var tiltænkt til at teste om hvorfor fx kinesere har så lav kriminalitetshyppighed. I modellen er kineserne smarte, lave, og ikke muslimer i nogen betydlig grad, og derfor burde de have en meget lav kriminalitetsrate, hvilket stemmer overens med fakta.