Hvad foregår der på de arabiske kanaler muslimer ser via parabol i Danmark og hele EU?

Det er alt for nemt og en helt gratis omgang,  hvis man selvgratulerende og automatisk tager afstand fra Pia Kjærsgaards ønske om at forbyde parabo...

Isabella Balkert,

31/10/2010

Det er alt for nemt og en helt gratis omgang,  hvis man selvgratulerende og automatisk tager afstand fra Pia Kjærsgaards ønske om at forbyde parabolantennerne i Ghettoerne, hvis man ikke samtidig kan tilbyde en løsning på hvordan vi dæmmer op for eller giver et svar på TV kanaler som Al Jazeera og al Arabiya eller andre arabiske kanalers indflydelse på vores samfund og integrationen af muslimske invandrere og flygtninge - Hvis det er radikaliserende kanaler vi taler om.

Måske er det reelt rimeligt at vi begynder at følge med i hvad indholdet er og hvilket ærinde den arabiske nyhedsdækning formulerer  på disse kanaler.

Måske er der reelt grund til at vi tager stilling til eller afstand fra hvad der tilflyder herboende muslimer, hvis det der tilflyder de muslimske indvandrere fra disse kanaler, reelt er i strid med racismeparagraffen eller forbudet mod at opildne til ufred, vold eller andre samfundsopstruerende tiltag.

Hvis hele Danmarks presse kan gå i affekt over Plummers brud på tavshedspligten i mere end en uge – Så bør Danmarks presse også kunne beskæftige sig med hvad der foregår på de arabiske kanaler hver dag - Og det bør dansk presse især sætte sig ind i, hvis det der foregår er i strid med loven, hvis EU samlet oplever at det der foregår på de arabiske problemer er et problem.

ER det der foregår på de arabiske kanaler ikke i strid med nogen danske eller europæiske love, og er de arabiske kanalers presse og udsendelser til gavn for både integration og til glæde for den muslimske del af vores samfund, så er der jo ikke noget at skrige op om. Og så må problemet selvfølgelig afvises som ikke relevant og en eventuel obstruktion af kanalerne som urimelig.

Det er måske en promille af danskerne der reelt ved noget om hvad der sendes på de arabiske kanaler. Vi har sporadisk hørt at nogen af udsendelserne formulerer urimelige  og radikaliserende synspunkter og det skal vi selvfølgelig orientere os nærmere om. Og det bør vi fordi vi i det multietniske samfund, bør vide hvad der foregår på de multietniske kanaler for at kunne være i dialog med alle i vores samfund.

Det kan umuligt kun være muslimerne der skal adoptere og sætte sig ind i hvad der er dansk skik og brug, og hvordan vi har formuleret vores samfund. Vi bør selvfølgelig også sætte os ind i hvad der tilflyder os af synspunkter og hvad de arabiske kanalers indhold betyder for vores samfund og de problemer og glæder vi alle sammen oplever i det multietniske samfund. Hvis vi ikke kan bygge broer og forståelse mellem de mennesker der bor i vores samfund, så har vi alle sammen et problem.

Spørgsmålet er om det ikke er på tide vi tager reelt stilling til om de arabiske kanaler formulerer en sendeflade vi som danskere stort set må opleve som radikaliserende indoktrinering – Og hvis det er tilfældet, så må det i høj grad være på tide at vi formulerer et svar på eller en dialog med de budskaber vi finder er obstruerende eller direkte i opposition til udviklingen af et fredeligt samfund, for vi bør selvfølgelig dæmme op for, eller tage afstand fra racistiske udtalelser under alle former og altså også de racistiske udtalelser der eventuelt formuleres på de muslimske kanaler.

Hvis der på den arabiske sendeflade vi modtager i Danmark, vedvarende og uden ophør formuleres holdninger der er i strid med den danske racismeparagraf eller opfordringer til vold, så burde der være et reelt grundlag for at blokere dissse kanaler i Danmark.

Det er alt for nemt at pege anklagende og fordømmende på Pia Kjærsgaard og flage med ytringsfrihedsflaget, hvis man i samme åndedræt helt undlader at  forholde sig til hvad indholdet er på de kanaler Pia Kjærsgaard peger kritisk på.

De sidste indlæg i samtidige aviser, har været formuleret fra den høje hest og elfenbenstårnet, for det der har været formuleret har været selvgratulerende og problemafkrængende - Og det er ikke godt nok, for ikke at sige at det er slattent at man ikke magter at sætte sig ind hvad der foregår på de omtalte kanaler, og det er det især fordi det Pia Kjærsgaard peger på er både både alarmerende og værd at sætte sig meget mere og bedre ind i. Ikke  mindst så man skal have et reelt grundlag at stå på, hvis man ønsker helt at afvise og akrænge sig en løsning på de problemer Pia Kjærsgaard peger på.

Pia Kjærsgaard er ikke kommet med optimale eller demokratiske løsninger vi umiddelbart kan iværksætte, men der er ikke nogen som helst grund til at lukke debatten om de problemer Pia Kjærsgaard peger på af den grund. Og det er slet ikke rimeligt at henvise til at ytringsfriheden gælder for alle, for det gør den ikke.

Ytringsfriheden gælder ikke for dem der opildner til had, racistiske eller religiøst baserede overgreb eller opfordringer eller forherligelser af mord og vold. Det er nemlig forbudt og uantageligt på både de europæiske kanaler og kanaler fra USA - Og det bør selvfølgelig også gælde for de arabiske kanaler.

Hvis de arabiske kanaler således udtaler sig negativt eller direkte racistisk om hinduer, jøder og kristne eller blot og bare ikke muslimer og lande der ikke har opbygget et samfund der er opbygget efter sharia loven så er det ikke alene et problem, så er det ulovligt efter racisme loven.

Derfor er det afgørende at vi sætter os ind i hvad der tilflyder os fra de arabiske kanaler. Vi eller EU bør ansætte simultantolke der løbende oversætter indholdet af alle udsendelser fra de arabiske kanaler så den danske og EU´s presse har mulighed for at kommentere og delagtiggøre alle EU borgere i hvad de muslimske flygtninge modtager af nyheder og underholdning fra de arabiske kanaler, alt andet er hovedløs gerning fordi vi således nægtes at sætte os ind i hvad der foregår i pressen i den arabiske verden, selvom vi har en meget stor indvandring fra de muslimske lande i alle  EU lande.

Hvis vi i EU og i Danmark, ikke har hold over hvad dem muslimske befolkning i EU og Danmark, fodres med af nyheder og holdninger dagligt – Så forsvarer vi helt uvidende de arabiske kanalers ret til at dominere nyhedsdækningen i EU og Danmark – Under en hovedløs henvisning til ytringsfriheden, og reelt giver vi de arabiske kanaler Carte Blanche til at sige nøjagtig hvad de vil uden at tage stilling til at sådan fungerer ytringsfriheden ikke. Vi har alle sammen ytringsfrihed under ansvar, men hvis de arabiske kanaler ikke skal stå til ansvar for det de sender til hele Europa, så har de en urimelig særrettighed.

Er tonen og nyhedsdækningen fra de arabiske kanaler sober, oplysende og demokratisk - Og opfordrer de arabiske kanaler til samdrægtighed og respekt for alle racer, religioner og lande og religioner imellem - Så er der virkelig hverken et problem eller nogen som helst grund til at være bekymret over de arabiske kanaler og så er Pia Kjærsgaards bekymringer og krav et uantageligt brud på ytringsfriheden, men man må da gøre sig den ulejlighed at sætte sig ind i hvad der reelt foregår på de arabiske kanaler før man afviser Pia Kjærsgaard og de problemer hun har fokuseret på i forbindelse med den arabiske presses tilstædeværelser i Danmark og EU.

Indtil vi ved hvad vi taler om når det gælder de arabiske TV kanaler i Danmark og EU, så er det dumt at slå Pia Kjærsgaard i hovedet med ytringsfriheden, som om der helt automatisk overhovedet ikke er kan være hold i noget som helst af det hun peger på. Debatten er måske angrebet på en måde vi ikke bryder os om, men det betyder ikke at der kan ligge et vigtigt budskab i det der peges på og en vigtig mission i at afkode hvad der egentlig foregår på de arabiske kanaler der påvirker muslimer i hele EU og altså også i Danmark.

Kilde: