Hvad fanden laver "Marius Muldyr " i Helmand.

Thomas Bredsdorf har set filmen ARMADILLO

Regner Reinhardt Møller,

04/06/2010

Thomas Bredsdorf har set filmen ARMADILLO.Han skriver herom i Politiken torsdag følgende.;"Arbejdet uden for lejrens fire mure består i at gå ture.Udrustet med hjelm og geværer vandrer soldaterne i spredte formationer gennem markerne i et fladt og trøstesløst landskab uden vegetation.De passerer afghanske kvinder og mænd på deres vandringer.Parterne skuler lidt til hinanen.Børnene får sommetider chokolade.Så vandrer soldaterne videre,stadig i spredet formation,lige til at skyde på.Det er der nogle Afghanere,der gør,gemt bag en busk.et træ en mur.Soldaterne-de,der ikke er blevet ramt-skyder tilbage,så vidt man kan se,nærmest i blinde." Det var hans filmoplevelse.
Oberst Lars Møller,der har skrevet bogen "VI SLÅR IHJEL,og lever med det" har beskrevet det på en anden måde i bogen.
"Man skulle tro,at de moderne hæres mekanisering ville belaste soldaternes fysik mindre end før i tiden.Den romerske legionær,som erhvervede sig øgenavnet "Marius muldyr" bar på marcher normalt udrustning og oppakning,der vejede i nærheden af 30 kg og undertiden helt op til 50 kg.Under anden verdenskrig slæbte soldaterne rundt på op til 60 kg.  hvilket også var tilfældet for de engelske marineinfanterister og faldskærmssoldater,der deltog i Falklandskrigen i 1982. Denne form for massiv byrde er ikke blevet mindre,heller ikke hos vores unge soldater i Helmand,og alene det stiller krav til soldaters fysik.
En af fordelene ved kroppens naturlige doping er ,at man pludselig får en energiindsprøjtning,når man går op i stressneveauerne.Man trasker tungt af sted på en patrulje og pludselig ryger man i et baghold eller et ildoverfald,og inden man opdager det,vejer ens oppakning slet ikke noget.Man er glad over at have ekstra ammunition med,og først senere,når episoden er overstået,vender vægten tilbage med din ulidelige tyngde.
Målinger foretaget af Center for Idræt(CFI) i Green Zone i Helmand,Afghanistan,har påvist,at den gennemsnitlige vægt for en kampsoldat ligger på 117 kg.(med en variation fra 88-156 kg),at vægten af  udrustning gennemsnitlig ligger på 35 kg.,hvilket svarer til 45 % af soldatens kropsvægt,men variationen ligger på 25- 55 kg.Det er umådeligt anstrengende at gå en almindelig patrulje i Green Zone,og svedafsondringen for en 3-timers patrulje ligger på 3-7 liter,hvilket stiller meget store krav til disciplin,idet soldaterne skal drikke,før de bliver tørstige,ellers kan de ikke opretholde derse kampkraft og vil dehydrere.
Der er formentlig ingen,der tvivler på,at det er hårdt arbejde at være soldat,men man kan næsten sammenligne vore soldaters præstationer med marathonløbere,bortset fra,at soldaterne på en 6 måneders udsendelse går  løber et marathonløb hver anden dag.Soldaterne går i gennemsnit en patrulje hver anden dag,og selvom den i kilometer kun svarer til et gennemsnit på seks kilometer pr. patrulje,svarer intensiteten i belastning og puls som nævnt næsten til et marathonløb.Hertil kommer,at soldaterne belastes yderligere,når de kommer i kamp,hvilket tydeligt kan ses på soldaterne pulsslag.

Kilde: