Hvad er miljø?

Hvorfor er det at vi vil gøre så meget ædelt for miljøet, men altid ender op med at gøre så lidt? Lad argumentet være, at vi har forlagt en brugbar...

Ikke angivet Ikke angivet,

03/11/2011

Hvorfor er det at vi vil gøre så meget ædelt for miljøet, men altid ender op med at gøre så lidt? Lad argumentet være, at vi har forlagt en brugbar definition af hvad vi betegner som værende miljø. Begrebet har mistet sin betydning og man finder febrilsk berettigelse i tomme forestillinger, som undviger det reelle grundlæggende fundament. Miljø drejer sig ikke alene om global opvarmning – miljø er betegnelsen af et stort system som skal betragtes ud fra sin helhed, og ikke blot i relief til små sølle opkast som eksempelvis syreregn og CO2 udslip. En ny tilgang til begrebet kan måske ændre vores perspektiver og handlinger i en positiv retning.