Husmandslogik

Måske er der nogen her på 180 grader, der kan hjælpe mig til en større forståelse af landets skattevæsen og dets måde at fungere på

Villi John Petersen,

21. august 2013

Måske er der nogen her på 180 grader, der kan hjælpe mig til en større forståelse af landets skattevæsen og dets måde at fungere på. Jeg tror de fleste – både på dette sight og rundt omkring i landet – efterhånden har indset, at der noget er frygteligt galt.

Denne onsdag flyder avisernes forsider over med en skrækkelig historie, hvor repræsentanterne for Skat, København, L. Rasmussen og E. Andersen, opholder sig på den ene side og departementschef Peter Loft på den anden side af hegnet, tror jeg nok.  Godt gemte dokumenter viser tilsyneladende, at ministeriet har blandet sig ganske gevaldigt i Thorning/Kinnock sagen.  Slemme, slemme, fy, fy, forbudt!  

Men, spørger jeg,  er det ikke lige her, det er galt?

Hvorfor skal der være vandtætte skotter mellem skatteministeriet og skatteforvaltningerne?  Hvilken offentlig, folkevalgt myndighed har tilsynspligt med f.eks. Erling Andersen? (Skatterådets afgørelser offentliggøres så vidt jeg ved ikke). Hvem med administrativt ansvar kan betvivle hans afgørelser? Og hvem kan sørge for, at han bliver sat fra bestillingen, uden at han nødvendigvis begår en strafbar handling?   

I kommunerne og den øvrige statsadministration er den øverste embedsmand – borgmester og minister – altid folkevalgte. De har det øverste ansvar for embedsmændenes forvaltning af deres område. De ansætter og afskediger. Hvis der sættes alvorlige spørgsmålstegn ved kommunens socialforvaltning, ryger borgmesteren ved næste valg, hvis han ikke gør noget ved et i tide. Hvis Forsvaret ikke overholder budgetterne eller Fødevarestyrelsen sjusker, ryger ministeren af taburetten.

Men hvis ministeren eller departementschefen i embedsmedfør sår tvivl om eller blot kontrollerer en skattedirektørs afgørelser ryger – ikke skattedirektøren - men departementschefen, ministeren og hele regeringen.     

Det ser grangiveligt ud til, at den gældende lovgivning har skabt de rene administrative kongeriger i Skattevæsnet.

Derfor skal man altså ikke undre sig, hvis det bliver misbrugt! I stedet for bør man ændre lovgivningen – eller er det blot husmandslogik?